Valfrihet och trygghet genom hela livet är prioriterat

Birgitta Sköld (LP). Foto: Therese Andersson
Stad & Politik18 oktober 2019 kl 06.23

Lidingömajoriteten prioriterar större valfrihet på omsorgsområdet och trygghet genom hela livet i sitt budgetförslag för 2020. Bland annat kommer Lagen om valfrihetssystem (LOV) att användas inom ledsagning, avlösarservice, personlig assistans samt bostad med särskild service för vuxna. Lidingö stad kommer dessutom att dra i gång Trygg uppväxt som är en arbetsmetod med fokus på tidiga insatser för barn och unga.

Inom kort kommer Lidingömajoriteten presentera sin budget för 2020. På Omsorgs- och socialnämndens område kommer valfrihet och trygghet att vara prioriterat.

– Lidingömajoriteten vill att alla Lidingöbor ska ha valfrihet och trygghet genom hela livet. Därför inför vi nu fler valfrihetssystem (LOV) på Lidingö. Tidigare har vi infört LOV inom hemtjänsten, familjerådgivningen, vård- och omsorgsboenden samt daglig verksamhet enligt LSS, men nu utökar vi valfriheten ytterligare på LSS-området. Ledsagning, avlösarservice, personlig assistans och bostad med särskild service för vuxna kommer alla få valfrihetssystem nu, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande för Omsorgs- och socialnämnden.

Dessutom kommer arbetsmetoden Trygg uppväxt att börja tillämpas. Metoden baseras på den så kallade Skottlandsmodellen och fokuserar på tidiga insatser för barn och unga på Lidingö.

– Målsättningen är att Lidingö stad ska vara bäst i Sverige på att hantera barn och unga och ge dem tidigt stöd. Arbetsmetoden syftar till tidigt kunna identifiera de som har behov av stöd. Sedan ska insatser erbjudas i nära kontakt mellan föräldrar, skola och socialtjänst, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i Omsorgs- och socialnämnden.

Pressmeddelande från Lidingömajoriteten

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *