Valfrihet och kvalitet i skolan

Debatt2 maj 2022 kl 03.39

Svar på insändare från Vänsterpartiet på Lidingö

Det fria valet och att föräldrar ska kunna erbjuda en mångfald av skolor är för oss moderater viktigt. Vi utgår ifrån den demokratiska tanken att frihet är grundläggande för en samhällsutveckling och när skolval ska göras så känner föräldrarna sina barn bäst och därför ska de ska avgöra vilken sorts skolverksamhet som passar just deras barn. Cirka 70 procent av eleverna går i dag i kommunala skolor och det är förhållandevis få friskolor på ön.

”Montessori Mondial Lidingö” har ansökt om godkännande för etablering hos Skolinspektionen. Moderaterna har tillsammans med övriga partier tagit emot förfrågan om synpunkter och bedömt den positivt. Valfrihet och konkurrens är bra för Lidingö skolor och elever. Ytterligare grundskoleplatser F-9 med Montessoripedagogik skulle komplettera nuvarande situation.

Vänsterpartiet är orolig för att nya skolor ökar konkurrensen om eleverna och att en del elever kommer välja en fristående skola. Det är bra att det är konkurrens om eleverna. Att en kommun som aktör på en skolmarknad måste anpassa verksamheten är naturligt.

Vi har en av Sveriges bästa skolverksamheter på Lidingö och de flesta elever har höga betyg och lämnar skolan med rak rygg. Tryggheten är hög och rekordmånga går ut grundskolan.  De fåtal elever som av olika individuella anledningar inte nått fullständiga betyg i de kommunala skolorna fortsätter vi med att stödja i det påbörjade” Trygghetsprogrammet” genom att arbeta tillsammans mellan de två Förvaltningarna, Lärande-och Utbildningsförvaltningen och Omsorgs-och socialförvaltning. ”Trygghetsprogrammet” där vi politiker i majoriteten styr resurser och riktlinjer gemensamt med förvaltningen så att vi når alla elever.

Vi vill försäkra oss att resurserna ger stöd genom att mäta kvalité genom en brukarundersökning som nyligen visade höga förtroende siffror för våra skolor. Meritvärden är bland de absolut högsta i landet.

Vi förstår att Vänsterpartiet drömmer sig tillbaka till en tid där politiker bestämmer i vilken kommunal skola barnen skall gå i en socioekonomisk önskvärd blandning. Vi tror på att besluten skall fattas i familjen och hemma vid köksbordet. Det är där man vet vad som är bäst för eleven.

Daniel Källenfors (M) – Kommunstyrelsens ordförande
Anna-Carin Pehrsson (M) – Viceordförande i utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *