Personalen är förutsättningen för välfärden

Debatt8 oktober 2021 kl 05.20

Nu presenterar Socialdemokraterna i Sveriges kommuner och regioner (SKR) en personalpolitisk plattform, med 24 punkter och förslag som handlar om att förbättra arbetsvillkoren för de 1,2 miljoner medarbetare som bär upp Sveriges välfärd.

Mer än 10 miljoner medborgare, med olika behov och förutsättningar, möter varje dag välfärden. De lämnar sina barn på förskolan, besöker vårdcentralen, läser på gymnasiet eller lever på ett äldreboende.

Vi står inför stora kompetensutmaningar, såväl när det kommer till att locka fler att arbeta i välfärden som att behålla och ge möjligheter till utveckling till den personal som redan är anställd. För att stärka välfärden vill vi att trygga heltidsjobb ska vara norm i kommuner och regioner.

Vårt mål är att minst 90% av alla anställda i välfärden ska ha heltids- och tillsvidareanställningar och vi vill stärka rätten till kompetensutveckling för alla anställda.

Välfärdens jobb ska vara både trygga och omväxlande. Möjligheten att börja jobba i kommuner och regioner behöver stärkas. Vi ser att alla de tusentals som studerar till barnskötare eller undersköterska utgör en viktig rekryteringsmöjlighet som måste tas tillvara.

Ingen ska bli sjuk av sitt jobb, välfärden ska vara en arbetsplats som håller människor friska. Som anställd i välfärden ska du kunna arbeta hela vägen fram till din pension. Verksamheter inom kommuner och regioner ska vara arbetsplatser där medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetssituation och där relationen mellan krav, förväntningar och resurser är väl avvägt och hänger ihop.

För oss är ledarskapet högt prioriterat. Alla välfärdens anställda förtjänar ett närvarande ledarskap som kan se och stödja dem i vardagen. Vi vill verka för att chefer har rimligt många medarbetare och inrätta en nationell ledarskapsakademi för verksamhetsnära chefer i kommuner och regioner.

Detta är några av flera mål vi satt upp i den personalpolitiska plattformen. Tillsammans lägger de grunden för att personalen har de förutsättningar vi vet krävs för att de ska kunna leverera en välfärd av hög kvalitet. Detta kräver socialdemokrater i kommuner och regioner, men också en socialdemokratiskt ledd regering som investerar i välfärden.

För vi har sett motsatsen, när välfärdens medarbetare ses som en kostnad och inte en tillgång. Vi ser med oro på hur moderatstyrda kommuner och regioner väljer att ha tilltro till kontrollerande styrmodeller och konsulter istället för till medarbetarna och deras kompetens.

Den synen på anställda i välfärden kommer vi socialdemokrater aldrig att ställa upp på.

Vi sätter välfärden först.

Anders Henriksson, gruppledare för Socialdemokraterna i Sveriges kommuner och regioner
Daniel Larson, oppositionsråd Socialdemokraterna Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *