Valdebatt 18 augusti

Stad & Politik3 augusti 2022 kl 04.031

Valdebatt med ansvariga för alla Lidingös politiska partier

Debatten är arrangerad av Lidingövillor – Villaägareföreningar i samverkan och vänder sig till alla Lidingöbor med intresse för bostadsfrågor, men även frågor om Lidingö centrum och närcentrum.

Debatten sker torsdag den 18 augusti kl.18.30 – 21.00 i Ansgarskyrkan.

Program

A  Snabba frågor till respektive politiker om:

  1. Bygglov beslutas nu ofta efter helt olika regler beroende på beslutsinstans, vilket är mycket rättsosäkert. Detta gäller speciellt fastigheter i eller i anslutning till kulturmiljömärkta områden. Politikerna behöver därför svara på om
  2. Tydligare beslutsregler behövs och vad som skall gälla för olika typer av fastigheter
  3. Vilken roll fastighetsägarna resp. staden skall ha vid utformning av bygglovshanteringen
  4. Lidingös centra finns idag såväl centralt och lokalt som mitt på ön. Hur bör den vidare utvecklingen ske. Var skall man satsa eller skall marknaden själv avgöra?

Vad krävs för ett fungerande affärscentrum förutom affärslokaler?

  • Klimatet och miljön – vad behöver bevaras/utvecklas i Lidingös miljö?

Biltrafiken ökar – vad gör vi ytterligare åt trafikmiljön (buller med mera)?

B  Respektive partis prioriteringar framöver – i sammanfattning

C  Deltagarnas frågor till politikerna

Ordförande för Lidingövillor är Alf Lundberg.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *