Våga fråga om våld i nära relationer

Ingegerd Smedensjö och Katties Brunberg, båda volontärer på Kvinnojouren Kerstin Lidingö, på varsin sida om Ville Skoglund.
Lidingö9 april 2019 kl 06.02

Sedan Kvinnojouren Kerstin Lidingös kampanj #ordräddarliv startade för en månad sedan har jouren fått fler samtal och frågor om våld i nära relationer. Den senaste ambassadören, Ville Skoglund, uppmanar oss att fråga om våldet – även om det känns obekvämt. Men hur gör vi det, frågar om våldet?

Vi har hittills fått möta Jesper Blomqvist och Hanna Hedlund i kampanjen #ordräddarliv som uppmanat oss att våga lyssna, våga se och våga agera när någon utsätts för våld och kränkningar. Denna vecka presenteras Ville Skoglund, verksamhetsansvarig på Nema Problema, som verkar för stärkt integration genom att hjälpa nya i Sverige till jobb och skapa möten mellan människor. Ville har ett stort engagemang i jämställdhet och mänskliga rättigheter och uppmanar oss till att våga fråga:

Kampanjen #ordräddarliv startade för en månad sedan och har väckt stort engagemang, inte bara på Lidingö utan över hela Sverige. Det är många som nu höjer sina röster och visar sitt stöd mot våldet. Kvinnojouren Kerstin har satt sitt namn på kartan när det gäller våld i nära relationer och uppmanar oss till att agera när vi misstänker att någon är utsatt för våld.

– Av tradition vill vi ofta inte lägga oss i andras privatliv och våld i hemmet ansågs länge vara en relationsproblematik. Vi får aldrig glömma att det här handlar om grova våldsbrott. Kvinnor och barn som utsätts för hot och våld befinner sig i en mycket utsatt situation, som många gånger kan liknas vid ren terror och skräck. Att lämna relationen är ofta väldigt svårt, inte minst på grund av den stora hotbild som finns. Rädslan för att ett uppbrott kan leda till att dödshot blir allvar är påtaglig.

Kvinnojouren Kerstin har fått ett ökat antal samtal om vad man kan göra om man misstänker att en anhörig, vän eller kollega är utsatt för våld av sin partner. Ingegerd Smedensjö, volontär och ansvarig projektledare för kampanjen #ordräddarliv, ger några förslag:

– Vi har alla ett ansvar att agera för att stoppa våldet. Om du misstänker att någon utsätts för våld, så våga visa att du ser och bryr dig om. Var aldrig fördömande eller ifrågasätt att kvinnan är kvar i relationen. Ställ frågor som ”Jag ser att du har blåmärken, vill du berätta hur du fått dem”, ”Du verkar ledsen, vill du berätta vad det är”, ”Jag har märkt att du dragit dig undan sista tiden, är allt bra”, ”Jag hörde att det var bråk hemma hos er, hur har ni det där hemma”. Ställ frågan när du har en stund själv med personen du misstänker är utsatt för våld. Avsluta gärna med att säga ”Jag är orolig för dig, om du behöver hjälp så kom till mig”. Tipsa gärna om nummer till en kvinnojour. Ofta kan det vara lättare att prata med någon som har kunskap och erfarenhet av våld i nära relationer, men som också kan ge värdefulla råd inför ett uppbrott eller en polisanmälan. Om misshandeln pågår i stunden, ta med dig någon och ring på dörren eller ring direkt till polisen. Det kan rädda liv och minska skador avsevärt om misshandeln avbryts. Att inte agera bidrar till den tystnadskultur som möjliggör att våldet fortsätter.

22 kvinnor dog förra året av en partners våld. Hur många som nästan dör vet vi inte. Varje år uppsöker 12 000 och 14 000 öppenvården för sviterna av våld i nära relation. 85 procent av barnen som bevittnar våld hemma har befunnit sig i samma rum under pappans misshandel av mamman. 60 procent av barnen har själva blivit misshandlade i hemmet.

Vid en akut situation ska du alltid ringa polisen på 112. Det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Vid misstanke eller kännedom av att barn far illa ska en orosanmälan göras till Socialtjänsten. Att uppleva eller bevittna våld kan vara minst lika skadligt för ett barns psykiska hälsa som att själv utsättas för våld. En orosanmälan till Socialtjänsten kan göras anonymt.

Ingegerd avslutar med att säga:
– Vi behöver även bryta attityder och internaliserade jargonger. Det är viktigt att både män och kvinnor står upp och säger ifrån när kvinnor kränks, objektifieras, sexualiseras och minimeras pga av sitt kön. Här behövs även männens öppna ställningstagande. Säg ifrån när en man går över en kvinnas gräns. Gå ihop och ta stöd av andra runt dig, om du behöver. Sannolikheten är stor att kränkande män lyssnar när andra män säger ifrån.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö är en ideell organisation som dagligen arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. De stöttar kvinnor som utsatts för våld och oroliga anhöriga. Dit kan du alltid vända dig om du har frågor eller vill veta mer hur du kan stötta någon som är utsatt för våld i nära relation. Du kan välja att vara anonym om du vill.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *