Vad ska Hälsans Hus i Högsätra innehålla?

Debatt25 maj 2022 kl 05.10

Vi i Lidingö Vänner är sedan länge starkt engagerade i tillkomsten av Hälsans Hus i Högsätra. Nu finns beslut om detta. Det är vi glada för.

Men vi är bekymrade över att det inte framgår vad Hälsans Hus ska innehålla. Vi har fått indikationer om att det bara handlar om att flytta över den vårdverksamhet som i dag finns i Högsätraanläggningen. Vi undrar i vilken utsträckning kommer detta att ske?  Hyrorna i det nybyggda huset kommer att ligga högt över hyrorna i den nuvarande anläggningen.

Vår vision av ett Hälsans Hus är mer utvecklade.

Hälsans hus bör bli ett centrum för primärvård och äldreomsorg och utgöra ett komplement till vårdcentralerna på Lidingö. Samverkan med andra vårdgivare inom Hälsans Hus ger större effektivitet, nyttjar offentliga och privata resurser på ett bättre sätt och skulle ge underlag för jourverksamhet. På så sätt kan en gränsöverskridande samverkan mellan Regionen, f d Landstinget, och kommunen åstadkommas i en integrerad hälso-och primärvård på det lokala planet. (Region Stockholms strategiska plan. Mål och inriktning 2019-2025)

  • Det nya Hälsans Hus skall innehålla husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Det bör finnas en fast läkarkontakt till exempel efter förebild i Norge eller Nederländerna.
  • Jourverksamhet skall ingå inom Hälsans Hus och/eller i samverkan med andra vårdgivare på Lidingö
  • Det skall finnas psykiatrisk verksamhet som omfattar beroendevård, barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, BUP och socialpsykiatri och specialist mottagningar/organspecialister.
  • I Hälsans Hus ingår en äldrevårds central för förebyggande vård och rehabilitering av äldre i samverkan med Högsätra äldreboende för utnyttjande av kompetens, resurser och jour
  • Hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet, ASIH enligt Regionens utökade uppdrag till kommunerna lokaliseras till och administreras från Hälsans Hus
  • Lokaler för rehabilitering och bad för fysioterapi skall finnas inom Hälsans Hus

I Hälsans Hus inryms del av stadens social- och omsorgsverksamhet och administration av hemtjänsten i den utsträckning som logistiskt och geografiskt ger bäst effektivitet. Långsiktiga och rimliga hyresvillkor är viktigt för stabilitet i vårdstrukturen. Den nya idrottscampus som planeras i Högsätra området ger också anledning att fundera över hur innehållet i Hälsans hus kan vara.

Lidingö Vänner
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Bo Göran Hellers
Jan-Erik Nowacki
Anders Ulfvarson

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *