Vad har hänt efter kyrkovalet?

Axel Göthberg i Lidingö centrum. Foto: Andreas Lindberg
Stad & Politik31 maj 2023 kl 03.413

För lite mer än ett år sedan tog Axel Göthberg (POSK) över som kyrkorådets ordförande i Lidingö församling. Lidingö Nyheter hörde av sig och frågade vad som har åstadkommit under denna period. Göthberg svarar i ett mail:

Jo, i korthet har vi...

- Stoppat försäljning av Grönsta prästgård
- Återkallat förrförra årets nedskärningar inom konfirmationsverksamheten
- Gjort en särskild miljonsatsning på konfirmations- och ungdomsverksamhet
- Utökat det goda växande samarbetet med Ansgarskyrkan i Lidingö centrum
- Utökat konfirmationstiden med ca 50%
- Genomfört renovering av församlingssalen i Breviks kyrka (Snart klar).
- Utöver ordinarie budget, lagt 2.8 miljoner kr i satsningar inom konfirmations-, ungdoms- och diakonal verksamhet
- Utökat antalet medarbetare som i huvudsak arbetar med barn, ungdoms- och konfirmationsverksamhet i församlingen med 52%
- Installerat ett nytt ljudsystem i Breviks kyrka (påväg)
- Utökat antalet konfirmationsplatser för att säkerställa att alla som vill konfirmera sig får göra det
- Höjt målsättningen avseende antalet Lidingöungdomar som konfirmerar sig
- Satt upp en strategi att församlingen ska ha Stockholms stift bästa konfirmationsverksamhet
- Börjat åtgärda ärvd investeringsskuld i våra fastigheter

Runtom i landet tvingas församlingar att göra nedskärningar och bland annat minska antalet medarbetare. I Lidingö församling håller vi fanan högt och går mot strömmen, och genomför stora offensiva satsningar inom församlingens verksamhet. Genom att anställa fler medarbetare som arbetar i verksamhet blir bland annat arbetsmiljön bättre för våra redan existerande medarbetare. Samtidigt som vi kan erbjuda mer omfattande verksamhet till våra församlingsbor, höja ambitionsnivån och därutöver säkerställa kvalitén i vår nuvarande grundläggande verksamhet. Många positiva synergieffekter helt enkelt.

Allt detta gör vi utan att ta lån eller höja kyrkoavgiften för den delen. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att varje krona vi får in från våra församlingsbor, har våra församlingsbor slitit hårt för. Det handlar om respekt gentemot våra medlemmar. Budgeten för 2023 är framtagen utifrån direktivet att det är vår församlings grundläggande uppgift, det vill säga, är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission som är absoluta prioritet och ska prioriteras före allt annat.

Fortsättningsvis har vi genom beslut i kyrkorådet säkerställt att en eventuell försäljning av Grönsta prästgård inte är aktuell. Vi har gjort återtag och har numera full rådighet över Grönsta prästgård. Nu fortskrider ett visions- och utredningsarbete där verksamheternas behov är det som kommer att styra. En renässans där pärlan på Grönsta åter kan blomma ut och komma alla församlingsbor till gagn. Likväl som övriga samhället, drabbas församlingen av höga el- och energipriser. För att sänka våra elkostnader har vi vidtagit ett antal åtgärder. Bland annat håller vi just nu på att konvertera vårt värmesystem på Grönsta prästgård, från direktverkande el till bergvärme.

Avslutningsvis kan du som församlingsbo känna dig trygg i att vi fortsätter att hålla fanan högt och säkerställer att församlingen är minst lika blomstrande i framtiden. Därutöver vill jag ta tillfället i akt och tacka dig som fortsatt är medlem i Lidingö församling och genom din kyrkoavgift (som förövrigt är lägst i hela Sverige) är med och bidrar till kalaset och bevarar VÅRT kulturarv.

Kommentarer

 1. Tack Axel och ni övriga i Kyrkorådet. Djupt imponerad av det ni åstadkommit på kort tid. Kyrkan tycks ha en god position på Lidingö och inte minst arbetet med öns ungdomar är lovvärt. Övertygad om att kyrkans insatser kommer att betala sig.

 2. Hej Axel.

  Men varför låter kyrkorådet sin förvaltning gå så hårt åt utsmyckningarna på kyrkogården? Hela syftet med en kyrkogård är ju att anhöriga skall kunna gå till en plats och minnas och sörja. I detta ingår att kunna utsmycka.

  Mina syskonbarn brukar lägga små brev till sin mormor. Ibland någon liten sak (–nu senast en liten leksakshelikopter). Graven är en viktig plats för familjen, som besöks ofta. Naturligtvis läggs aldrig något utanför den lilla rutan precis vid gravstenen, absolut inte på någon plats där det skulle kunna köra någon gräsklippare. Helt omöjligen på ett vis som skulle kunna riskera någon trädgårdsmästares liv och hälsa!

  Om man vill arbeta just på en kyrkogård, så känns det mer angeläget att anpassa förvaltning och arbetssätt än att begränsa de anhöriga. Argumentationen från kyrkogårdens chef (se ”Mitt i” den 3 juni) känns ej övertygande och jag tror att vi är många, många Lidingöbor som känner samma undran.

  -Står du själv bakom beslutet att rensa bort all utsmyckning, Axel?

  -Står samtliga partigrupper bakom beslutet? Det vore intressant att få redovisat.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *