Vad händer på Canada bygg?

Kvarteret Brädgården och Båtbyggaren
Lidingö16 oktober 2019 kl 07.083

Vad ska hända med tomterna där Canada bygg tidigare låg i det inre av Kyrkviken? År 2015 flyttade brädgården till Stockby. Sedan dess har brädgårdens byggnader tagits bort och marken har sanerats av den tidigare hyresgästen Beijer, vilket ingick i deras arrendeavtal med staden.

Området har ett fint läge med närhet till vatten, natur, kommunal service och kollektivtrafik. Det ligger också i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Lidingö stad vill utreda möjligheten att ändra markanvändningen för delar av området för att uppföra bostäder inom fastigheterna Brädgården och del av kvarteret Båtbyggaren.

Planområdet angränsar till en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, vilket medför krav på noggrann planering och höga arkitektoniska kvaliteter för den kommande bebyggelsen. Området har sedan 1900-talets början varit plats för båtbyggeri, båtvarv, snickeri och liknande verksamheter. Detaljplanen syftar till att reglera hur verksamheterna i kvarteret Båtbyggaren och den tänkta bostadsbebyggelsen kan samverka. Projektet är fortfarande i en tidig fas.

Vad händer nu?

 • En geoteknisk undersökning har genomförts under sommaren.
 • På området finns i dag en äldre tegelbyggnad och staden undersöker möjligheten att bevara/återuppbygga byggnaden.
 • Under hösten/vintern 2019 kommer ett projekt-PM tas fram för Brädgården som beslutas av kommunstyrelsen.

Detaljplaneprocessen beräknas ta två till tre år. Den startar när kommunstyrelsen har godkänt projekt-PM. Därefter ska detaljplanen genomföras och utbyggnaden kommer ske efter det. Vad som ska byggas kommer att utredas och redovisas när det finns ett konkret förslag.

Lidingö stad äger marken. Som exploatör har du har möjlighet att skriva upp dig på vår intressentlista för markanvisning.

Källa: Lidingö stads hemsida

Kommentarer

 1. Bygg för guds skull inga lyxvillor på brädgårdstomten!! Ett par radhuslängor kunde passa i området, dock inga fyrkantiga lådor?

  1. Tror du Kerstin Nordin att man kommer att bygga för de som varje dag kommer över bron för att serva vårt samhälle ? Nu skall allt vara marknadsmässigt och denna tomt är värd guld ! Allt som byggs här nu är oåtkomligt för vanliga människor och deras barn och barnbarn !

 2. Tycker att nybyggnation ska anpassas övrig bebyggelse.
  Inga lyxkåkar med massor av bilar till varje kåk.
  Utan bebyggelse som liknar dom förhoppningsvis K-märkta radhuset ovanför.
  Liksom radhusen på Ekbackevägen då staden bestämde att de blivande husägarna skulle bekosta strandpromenaden nedanför.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *