Vad hände med algblomningen i Kottlasjön?

I början av augusti var det många badsugna gäster vid Kottlabadet när solen tittade fram.
Lidingö10 augusti 2020 kl 05.11

De Lidingöbor som huserat på ön en längre tid minns säkerligen den algblomning som ofta förekom under varma somrar i Kottlasjön. Blomningen fick sin kulmen år 2016, och året därpå påbörjade staden en aluminiumbehandling i sjön. Lidingö Nyheter har tagit reda på hur algblomningen ser ut idag och om det är fritt fram för badare.

År 2016 drabbades Kottlasjön av en kraftig algblomning, rapporterade Lidingösidan. Kommunen hade då satt upp varningsskyltar för bad i Kottlasjön på grund av algblomningen. Denna algblomning resulterade i att Lidingö stad följande år gjorde en aluminiumbehandling i sjön för att minska mängden fosfor.

Behandlingen visades ha medfört goda resultat visade Lidingö stads mätningar år 2017, men hur långvarigt det skulle vara var då svårt att säga. Under sommaren 2020 mäts vattenkvalitet och badtemperaturen på alla kommunala bad med jämna mellanrum och den senaste kvalitetsmätningen gjordes 28 juli.

Den dåvarande mätningen av badvattnet visade en trestjärnig "utmärkt kvalitet" enligt Havs- och vattenmyndigheten. Bakteriehalten i vattnet uppmättes till "tjänligt" vilket betyder att halten av bakterier är så låg att den inte utgör någon hälsorisk. Vattnet visade även ingen förekomst av alger och allt tyder på att det är fritt fram för badsugna gäster.

Badtemperaturen var 21 grader vid badviken den 4 augusti, enligt Lidingö stad.

Aluminiumbehandling
En aluminiumbehandling av sjöns bottensediment startade under sommaren 2017. Behandlingen binder och inaktiverar den fosfor som läcker ut i vattnet. Med mindre andel fosfor kan inte algerna blomma i samma utsträckning. Metoden har gett goda och långsiktiga resultat i andra sjöar där den använts, till exempel i Flaten, i Långsjön i Älvsjö och i Långsjön i Nacka. Inga negativa effekter har konstaterats på växt- och djurliv, inklusive kräftor och fisk, och vattnet har redan efter några veckor blivit klarare.
Källa: Lidingösidan

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *