Vad gör staden med MSK?

Stad & Politik23 april 2019 kl 21.012

Jonas Lundgren (V) har ställt en interpellation till fullmäktige om arbetsförhållandena på miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSK). Han vill bland annat veta vilka åtgärder staden vidtagit för att komma runt arbetsmiljöproblemen på MSK. Han vill också veta vilken beredskap staden har om förhållandena inte förbättras.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, kommer att besvara frågan vid nästa fullmäktige. I sitt svar inleder han bland annat med att konstatera att politiken har medvetet valt att återta makten i vissa frågor som tidigare har delegerats till tjänstemännen. Det är en av anledningarna till att en del anställda på MSK upplevt oro, menar Källenfors i sitt svar. Nämndens ordförande har blivit symbol för den oron, anser Källenfors vidare.

Flera åtgärder har vidtagits när det gäller beredning av ärenden. Beredningsprocessen görs om så att flera diskussioner hanteras direkt i nämnden i stället för i den ordförandeberedning som bereder ärendena till nämnden. De tjänsteskrivelser som tjänstemännen tagit fram går därmed oförändrade till nämnden. Under det senaste året har ordförande flera gånger tagit fram egna skrivelser till nämnden, vilket inneburit att nämndens politiker då inte fått se tjänstemännens förslagsskrivelser. Flera ärenden kommer att hanteras utan att det finns någon föredragande tjänsteman på nämndmötet; alternativt kommer förvaltningschefen att ta större ansvar för föredragningarna.

Lundgrens (V) fråga om vad som händer om situationen inte förbättras besvaras med att MSK måste få arbetsro; att en ny förvaltningschef snarast ska komma på plats, men i övrigt är det inte aktuellt att komma med nya åtgärder. Enligt Källenfors kan man då riskera att oroa förvaltningen ytterligare. Fram tills att en ny förvaltningschef finns på plats utvärderas situationen fortlöpande tillsammans med stadsdirektören.

Kommentarer

  1. Jonas Lundgrens egentliga avsikt med frågan är att stoppa Lidingös utvecklingen mot hårt exploaterade centra där regeringens pekpinnar om förtätning skulle följas till varje pris. Gåshaga och Dalenum var resultat som förskräcker. Där har Lundgren inte många sympatisörer !
    Därför blev det ingen tunnelbana till Lidingö och inte heller bidrag som utlovats till byggprojekt. Om jag minns rätt fick vi också ett löfte om bidrag på c:a 300 miljoner till Lilla Lidingöbron- om vi följde piskan att öka bostadsbyggandet drastiskt. Nu väljer majoriteten att prioritera att behålla Lidingös särart och inte smittas av utvecklingen på Ropstensidan. Där kommer det bara att finns den överklass som Lundgren bekämpar. Det vore intressant att höra Lundgrens syn på detta. Ett olösligt problem är om några fattiga överhuvudtaget kan bo på Lidingö med de boendekostnader vi har. Därför slipper vi också mycket av de sociala problem som drabbar utsatta områden.

  2. En rättelse till Susann Thorngrens artikel ovan: Det har hänt vid ett antal tillfällen att majoriteten i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden har valt att lägga fram en förslagsskrivelse med alternativt förslag till beslut jämfört med tjänstemännens tjänsteskrivelse, men i dessa fall har både tjänsteskrivelser och förslagsskrivelser skickats ut till nämnden. Formellt är det ordföranden som skriver under förslagsskrivelsen, men det är majoriteten som står bakom den. Det är inte något märkligt med detta, utan det sker regelmässigt i alla nämnder.

    Fredrik Vinstock (m), ordförande Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *