Vaccinationen är igång

Foto: Ingimage
Stad & Politik8 januari 2021 kl 12.314

Vaccin mot covid-19 har nu påbörjats på Lidingö. De som har störst behov av skydd mot covid-19 erbjuds vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död.

– Vi har äntligen kommit igång med vaccinationen inom våra särskilda boenden för äldre och det löper på enligt plan. Det vaccin som används är utifrån tilldelning och i dagsläget är det från Pfizer/BioNTech som vi använder inom våra särskilda boenden för äldre. När fler vaccin blir tillgängliga kommer fler grupper att kunna vaccineras, säger Cecilia Lewenhaupt, medicinskt ansvarig sjuksköterska och vaccinationssamordnare i Lidingö stad.

Vaccinationen följer de riktlinjer och prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm tagit fram. Redan den 7 januari har den första dosen covid-19 vaccination givits till alla omsorgstagare som tackat ja på stadens boende för äldre Siggebogården. Vaccinationerna har gått mycket bra utan komplikationer. Även ett antal med medarbetare har kunnat vaccineras.

– Vår högsta prioritet är att skydda våra utsatta grupper och framförallt de äldre som är mest sårbara. Vi har därför tagit flera tuffa beslut om bland annat besöksförbud och att stänga mötesplatser. Att vaccination nu är igång inger stort hopp och vi lägger stort fokus på detta för att vi på sikt ska kunna öppna upp våra verksamheter för äldre igen fullt ut igen, säger Birgitta Sköld (LP) ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Prioritering av vaccination

1. Först ut är boenden på särskilda boenden för äldre. Det är läkarna som är kopplade till varje särskilt boende som ordinerar vaccinet till dem som vill vaccinera sig, och sjuksköterskor på boendet som vaccinerar de äldre. Därefter följer all personal inom den kommunala vård- och omsorgen.

2. Planering för personalgrupperna är i full gång och kommer att påbörjas i januari i samverkan med Regionen och upphandlad vaccinatör. Alla som arbetar med kommunal vård- och omsorg kommer att erbjudas vaccinering

3. Hemtjänstkunder med vård- och omsorgsinsatser och kunder inom LSS gruppbostäder kommer att vaccineras av husläkarmottagningarna i samverkan med kommunens personal senare i februari. Att dessa grupper får vänta något beror på att husläkarmottagningarna inte kan använda det frysta vaccin som används inom särskilda boende för äldre och för personalgrupperna. Först i slutet av januari beräknas det icke frysta vaccinet bli godkänt.

4. När ovanstående grupper är vaccinerade ska följande personer erbjudas vaccination:
• Du som är 70 år eller äldre.
• Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

5. Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination.

6. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccin.

Hur vaccination går till och hur olika grupper erbjuds vaccin, finns på Region Stockholms webbplats.

Fortsätt följa restriktioner

I flera månader framöver behöver alla följa de råd och restriktioner som finns. Vaccinationerna i Region Stockholm kommer att pågå under lång tid, och tillgången till vaccin väntas vara ojämn.

– Även de som är vaccinerade ska följa restriktionerna under en tid framöver eftersom inget vaccin är hundraprocentigt och även en mildare form av covid-19 kan ge allvarliga komplikationer för våra riskgrupper, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm.

Kommentarer

 1. Israel vaccinerade 30 000 patienter på en dag enligt den tidigare nämnda planeringen behöver Lidingö minst 58 dagar för att klara 47000. Varför ?

  1. Det enkla svaret är nog tillgång till vaccin, Sverige har i gemenskap med EU upphandlat vaccinet och det fördelas strikt efter doser/capita och de doser som Sverige tilldelas fördelas därefter ut över landet.
   Givetvis går detta att ifrågasätta men tittar vi på tex Norge som står utanför EU så ligger dom i paritet med Sverige sett till andel av befolkning som har vaccinerats så egen upphandling är inte heller det en garant för högre tilldelning från tillverkarna, sen måste vi också fundera på om Sverige hade haft råd att gå in och lämna de stora garantier till tillverkarna av vaccin där vi tillsammans med EU gick in och köpte stora mängder vaccin som vi inte ens visste hur effektiva de skulle bli, eller om de ens skulle ha någon effekt alls.
   Sen går det inte heller att bortse från att tillgången till personal och lokaler rimligen är större i Israel då de har en befolkning på ca 8.9 miljoner (exkl. Palestina) och Lidingö har en befolkning på ca 48 000 och i ärlighetens namn skulle det ta Israel knappt 300 dagar att vaccinera hela sin befolkning om takten ligger på 30 000/dag så väljer vi att se det på det viset så är Lidingö med de 58 dagar du nämner långt mycket bättre än Israel (även om det går betydligt fortare än så i Israel just nu).

   Hade tillgången till vaccin varit obegränsad så är jag övertygad om att takten hade varit ordentligt mycket högre i Sverige, och på därmed också på Lidingö, men tyvärr är realiteten den att tillgången är begränsad och då gäller det att jobba med det som finns och se till att det hamnar där det gör störst nytta.

 2. Man vill förstås ha reda på tidsplanen dvs när man kan räkna med att få sprutorna för grupperna i detalj.
  Än kan man inte boka tid. Vadan detta?

  Sen har Johan helt rätt men det verkar bli så när byråkrater skall lägga sig i det.

  1. I första hand vill jag påstå att det handlar om att vi helt enkelt inte vet när det finns en dos just för dig, eller mig, och det är därför helt enkelt inte möjlighet att låta alla boka en tid för vaccinering.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *