(V) vill göra det lättare att åka till Fjäderholmarna

Stad & Politik24 mars 2020 kl 06.542

Fler Lidingöbor bör kunna ta sig till och från Fjäderholmarna. Det menar Jonas Lundgren (V) i en interpellation till staden. Nu vill han veta vad staden tänker göra för att få SL:s pendlarbåtslinje 80 att även passera ögruppen.

Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden säger sig vara beredd att uppvakta Strömma kanalbolaget så att de trafikerar även Larsbergs brygga. Men Linje 80 ska fortsätta vara till för Lidingöbornas pendling, tycker Schiller.

Som det är idag, tycker Jonas Lundgren det är svårt för många Lidingöbor att ta sig till och från Fjäderholmarna om man inte har egen båt. Han önskar att staden tar kontakt med Region Stockholm och agerar för att Linje 80 från Larsbergs brygga på sin väg in till Stockholm stannar vid Fjäderholmarna, åtminstone vissa turer.  Idag kan man ta sig till Fjäderholmarna från Lidingö endast med Waxholmsbolaget via Gåshaga brygga eller Klippudden. Annars får man ta sig in till Stockholm och åka med Strömma kanalbolaget från Nybroviken eller Fjäderholmslinjen från Slussen. Biljetterna är betydligt dyrare än att åka med Linje 80 där SL:s access-kort fungerar.

Carl-Johan Schiller tycker att både Strömma kanalbolaget och Fjäderholmslinjen, som drivs av privata aktörer, ska slippa få konkurrens av skattefinansierade SL. Ett stopp på Fjäderholmarna skulle förlänga restiden för pendlarna på Linje 80 påpekar Schiller också. Han vill inte störa marknaden för de privata aktörerna men däremot är han beredd att agera gentemot Strömma kanalbolaget för att vissa turer ska trafikera även Larsberg eller Ropsten.

- På så sätt skulle Lidingöbornas möjlighet att komma till Fjäderholmarna öka, utan att belasta de skattebetalare som inte vill åka till Fjäderholmarna, skriver Schiller i sitt interpellationssvar.

Enligt Schiller har Trafikförvaltningen i Stockholms stad nyligen initierat en sjötrafikutredning som Lidingö kommer att få på remiss under våren.

- I den ska vi arbeta för att stärka Lidingöbornas tillgänglighet till Fjäderholmarna, skriver Schiller i sitt interpellationssvar.

Kommentarer

 1. Fjäderholmarna är en del av Lidingö. Därför är det märkligt att man ska behöva åka via Stockholm för att nå en annan del av den egna kommunen.

  Om linje 80 trafikerade Fjäderholmarna på förslagsvis helger och under icke-rusningstrafik vardagar påverkas pendlarna minimalt. Konkurrensen gentemot Strömma Kanalbolaget och Fjäderholmslinjen begränsas av att det inte är direkttrafik från Stockholms innerstad och således innebär längre restid. Dessutom kan man komplettera med en tilläggsbiljett (som vid resor med pendeltåg till Arlanda) för av/påstigande på Fjäderholmarna för att ytterligare undvika snedvriden konkurrens.

  Det är nog lättare att få till en sådan lösning än att få de kommersiella aktörerna skulle börja trafikera Lidingö som har ett betydligt mindre resandeunderlag.

 2. Fjäderholmarna är Lidingö del av Kungliga Nationalstadsparken som iår firar 25 års jubileum.
  Så det vore på tiden att Lidingöborna fick en direktlinje. Helt Ok om den bara går på helgerna.
  Anita Lalander
  som arbetat ideellt med Ekoparken i över 20 år

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *