Utvidga värnplikten till en fredsplikt för Europas unga

Foto: Försvarsmakten
Debatt23 februari 2023 kl 04.08

Den allmänna värnplikten har nyligen återinförts i Sverige och gäller nu både kvinnor och män. Det är bra. Men vi vill utvidga den till en fredsplikt med samhällsutbildning och praktiktjänst för unga i Europa.

Vi lever i ett Europa präglat av krig mellan Ryssland och Ukraina och potentiella konflikter mellan och inom länder som beror på olika levnadsstandard och livsmedelsförsörjning när infrastrukturen förstörs vid terror eller krig. Illvilliga kan hota att sprida sjukdomar via vattentäkter. Miljontals flyktingar behöver omhändertagande. Utmaningarna är många.

Europa har ca 730 miljoner invånare. En europeisk årskull är drygt 7 miljoner unga av båda könen. En stor del  av dessa borde kunna motiveras för ”europeisk värnplikt”, Peace Duty, vid europeiska internat knutna till olika universitet och skolor. Till varje internat bör rekryteras ungdomar från olika länder och med olika bakgrund. Ungdomarna bör utbildas under en termin. Lärare rekryteras också från olika länder med bakgrund som lärare, sjuksköterskor, brandmän, jurister, men också som yrkesmilitärer och underbefäl. Ur denna stora grupp med bred säkerhets- och sjukvårdsutbildning kan hjälparbetare rekryteras till krishärdar och flyktingläger och dessutom reservister för militär vidareutbildning.

Vår förhoppning är att man inom EU skulle finna det meningsfullt att utveckla en modell med fredsplikt för unionens unga.

Liberala Seniorer på Lidingö
Helena Bargholtz
Henrik Sahlin
Göran Tegnér
Anders Ulfvarson
Carina Wallmark
Jan Weissenrieder

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *