Utveckla Rudboda Centrum och dra dit stombuss 6

Debatt8 juni 2020 kl 05.54

Hela området kring Rudboda är föredömligt planerat, med fina bostadskvaliteter och mycket uppmärksammat när det byggdes på 1970-talet. Det finns ett stort och ökande befolkningsunderlag, men torget är ett nedgånget 1970-talsområde och i stort behov av förnyelse. Och byggnaderna runt torget är livlösa.

I Lidingös översiktsplan pekas Rudboda Centrum ut som ett utvecklingsområde. Nu är det dags att påbörja en förnyelse!

I andra delar av Rudboda sker en utveckling. Äldreboendet Silverhöjden öppnades för några år sedan. Rudboda skola är relativt nybyggd. I Lojobacken kommer nya flerfamiljshus att byggas med totalt 120 lägenheter. Rudboda kyrka är i gott skick och kan utnyttjas för nya ändamål eftersom den är tagen ur bruk som kyrka och byggdes för att kunna flyttas.

Eftersom man i kommunen av tradition hanterar delarna för sig (frimärksplaner) saknas övergripande planering. Den ena handen vet inte vad den andra gör och handläggningen i staden hamnar på olika handläggare och projektledare. Det är ett skäl till varför vi anser att Lojos bostadsrättsförening  ska vara med i planeringen av Rudboda torg. Askrike villaägarförening borde också välkomnas.  Också Centern har i ett inlägg i Lidingö Nyheter föreslagit att medborgardialog ska vara en del i planeringen av Rudboda.

Att få fram Rudboda och Lojobacken tillsammans är ett mycket stort projekt, lika stort eller större än Högsätra. Detta är väldigt viktigt för norra ön som inte haft några kommunala satsningar på decennier. Allt har gått till södra ön så länge som kan minnas. 

Men det saknas en helhetslösning där Rudboda centrum ingår. Eftersom gällande detaljplan går ut nästa år finns nu en möjlighet att förnya stadsdelens centrum utifrån en genomtänkt helhetslösning.

Vi föreslår att Rudbodas förnyelse planeras i samtal med de som bor där, med inflytande för de boende över vad innehållet kring torget skulle kunna vara. I en lokal i anslutning till Rudboda torg kan utställningar med modeller visas och medborgarsamtal hållas. Byggarna kan visa upp sina byggprojekt, både nu och under tiden som Rudboda nybebyggs.

Lidingö Stads Fastighets AB äger dessutom marken i centrum och kan bygga bostäder för Lidingös unga, med rimliga hyror, på sin egen mark.

Från politiskt håll har föreslagits att Regionen ska förlänga stombusslinje 6 från Ropsten via Lidingö Centrum och vidare till Rudboda Centrum. Då får ett förnyat stadsdelscentrum som Rudboda även en högklassig kollektivtrafik.

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *