Utredning om höjning av habiliteringsersättningen

Stad & Politik20 januari 2019 kl 11.58

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få. Daglig verksamhet erbjuds personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder, men som inte arbetar eller utbildar sig. Ersättningen är tänkt att vara ett sätt att stimulera deltagande i verksamheten.

Det är idag 136 deltagare i den dagliga verksamheten på Lidingö.Habiliteringsersättningen som betalas ut ligger i nuläget på 10 kr/tim. Denna ersättning höjdes under 2018 till 20 kr/tim i samband med ett riktat statsbidrag, med mål att stimulera habiliteringsersättningen och att uppmuntra fler kommuner att införa det. Enligt förvaltningen uppgick det här stimulansmedlet till 1 575 000 kr för Lidingö stad.

På omsorgs- och socialnämndens möte den 15 januari beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten om att införa en permanent höjning av habiliteringsersättningen från 10 kr/tim till 20 kr/tim.

Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden lämnar följande kommentar angående beslutet:
”För majoriteten och hela nämnden är det viktigt att visa vår uppskattning av de personer som är aktiva inom daglig verksamhet i dagligt tal kallad Ö-gruppen. Vi vill därför höja den så kallade habiliteringsersättningen. Syftet med den är att stimulera till aktivitet. Kommunerna i vårt närområde hanterar detta olika. Vad jag förstått finns i dag ett spann mellan 3-10 kr/tim i ersättning. Lidingö ligger redan i dag i framkant men har ambitionen att höja till 20 kr/tim.”

Christina Wahlström (C), ledamot i omsorgs- och socialnämnden lämnar följande kommentar i ett pressmeddelande:
”För Centerpartiet är det viktigt att ersättningen till funktionsnedsatta i daglig verksamhet permanent höjs till 20 kronor i timmen. Nuvarande ersättning på 10 kronor räcker inte ens till transport och lunch till arbetsplatsen. Det är ett viktigt beslut för de funktionsnedsatta som vi i Centerpartiet kämpat för.”

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *