Utredning om båttrafik

Lidingö11 februari 2019 kl 07.14

På Region Stockholms trafiknämnds sammanträde den 29 januari presenterades en utredning om en möjlig utbyggnad av pendelbåtstrafiken i Stockholm. Den har tittat på alternativa sätt för att kunna avlasta landpendlingen på ett mer effektivt och hållbart sätt. Utredningen har tittat på linjerna: Hägersten – Norra Ulvsunda, Slussen/Gamla stan – Norra Ulvsuna, Ekerö – Vårby och Nybroplan – Lidingö. Samtliga linjer som varit med i studien har bedömts ge restidsvinster för resenärerna i sina nuvarande former, men lyfter fram förbättringsförslag.

En förändring som utredningen har tittat på är att Norra Djurgårdsstaden skulle kopplas samman med den befintliga linje 80. Utredningen föreslår att den då skulle gå från Ropsten och sedan vidare till Tranholmen och Storholmen. Enligt utredningen skulle det leda till utökad turtäthet och kollektivtrafik året runt till Tranholmen och Storholmen, samt ge fler kollektivalternativ till den växande Norra Djurgårdsstaden.

Trafiknämnden godkände rapporten som presenterades och beslutade på mötet att förvaltningen skulle få i uppdrag att ta fram en större utredning. Den är då tänkt att se över hela behovet av vattenburen kollektivtrafik i länet och hur de bäst kan kopplas ihop med den landgående kollektivtrafiken.

Studien har satt 2025 som mål för eventuella genomföranden av nya linjer i samband med de här utredningarna. Den här rapporten är första steget i den övergripande tidsplanen som är tänkt att följas av den bredare utredningen som trafiknämnden beställt. Baserat på vad den utredningen kommer fram till väntar samtal mellan Region Stockholm och de kommuner som påverkas av de här pendellinjerna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *