Utökad kameraövervakning i anslutning till kollektivtrafiken

Debatt26 oktober 2020 kl 05.58

Inom ramen för den numera bättre och mer verklighetsanpassade svenska lagstiftningen för allmän kameraövervakning är det nu dags att öka kameraövervakning i anslutning till den allmänna kollektivtrafiken.

Redan nu är SL i Stockholms län ett säkerhets- och trygghetsmässigt föredöme med bland annat ett väl utbyggt övervakningssystem i tunnelbanan och på bussarna. Men otryggheten samt i värsta fall konkreta allvarliga brott upplevs ofta inte i den allmänna kollektivtrafiken, utan i anslutning till den.

Tyvärr har bland annat Lidingö drabbats av förnedringsrån och våld i öns centrala områden den senaste tiden. Vid hållplatser, vissa utomhusstationer och motsvarande miljöer måste tryggheten öka. Därför bör vi nu successivt, och behovsstyrt, öka kameraövervakningen. Vi hävdar att den genomsnittliga resenären skulle uppskatta och känna sig tryggare om övervakning skedde på motsvarande sätt som i exempelvis tunnelbanan även i andra kollektivtrafikmiljöer.

Konkreta exempel på sådana platser är exempelvis utomhusstationerna på Lidngöbanan samt öns större busshållplatser vid till exempel centrum eller Torsvik. Överhuvudtaget borde kameraövervakning vara en metod att testa även på enskilda busshållplatsers kurer. I synnerhet på platser som drabbas av återkommande skadegörelse.

Kameraövervakning i offentliga miljöer är enskilt ingen universallösning på otrygghet och kriminalitet. Men, som en del i en helhet bidrar det tveklöst till ökad trygghet och minskad planerad brottslighet där övervakning sker. ”Rånaren, narkotikalangaren eller skadegöraren begår generellt inte brott där de vet att de är övervakade och till och med hamnar på inspelad film!”. När brott ändå inträffar i kameraövervakat område är det sparade filmmaterialet ovärderligt för polisens utredningsarbete.

För att öka tryggheten måste alla instanser arbeta tillsammans. Det behövs fler poliser, kollektivtrafiken måste bli tryggare och kommunerna som har mest kunskap om vilka områden som upplevs otrygga måste ständigt förbättra det offentliga rummet med nya gatlyktor och snabb slyröjning. Dessutom måste familjen stärkas som den absolut viktigaste förebyggande åtgärden. 

Det finns ingen snabb lösning på dessa problem, därför är det viktigt att gå från ord till handling och för vår del som regionpolitiker vill vi gå fram med ökad kameraövervakning runt hållplatserna på Lidingö.

Karl Henriksson (KD)
Gruppledare, trafiknämnden region Stockholm

Fredrik Wallén (KD)
Regionpolitiker och före detta kommunpolis på Lidingö 

Carl-Johan Schiller (KD)
Kommunalråd Lidingö 

Karl Henriksson (KD)
Gruppledare, trafiknämnden region Stockholm

Fredrik Wallén (KD)
Regionpolitiker och före detta kommunpolis på Lidingö 

Carl-Johan Schiller (KD)
Kommunalråd Lidingö 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *