Utan insekter faller ekosystemen

Debatt15 april 2020 kl 07.11

Det är bin och andra insekter som gör det möjligt för oss att äta frukt och grönt genom deras pollinering. Men på grund av klimatförändringar och vårt sätt att bedriva jordbruk på håller de på att utrotas. Vi i Centerpartiet vill att Lidingö stad gör fler insatser för att vända den här utvecklingen.

Insekterna pollinerar inte bara sådant som vi äter, utan också blommor och växter. De är helt livsviktiga för att upprätthålla flera av våra ekosystem, och vi måste göra mer för att ta hand om dem. På många håll i landet har man börjat inse detta, och tillsatt åtgärder för att främja pollinering.

Lidingö är en vacker ö med mycket växtlighet och skön natur, och många av oss vill nog att det ska vara så även i framtiden. Därför är det viktigt att även vi lokalt gör vad vi kan. Glädjande är att Lidingö stad redan gör en del arbete i frågan. I stadens grönplan nämner man bland annat hur viktigt det är med pollinering. Men vi tror att mer kan göras.

Det finns många grönområden på vår ö som inte utnyttjas av allmänheten. De skulle man kunna göra om till blomsterängar, som dessutom är mycket vackra! Tänk om vägdiken på ön skulle kunna vara fulla med blommor istället för hårt klippta! Genom att så in blommor och slå gräset mer sällan än vad som man gör idag, skapar man trivsamma miljöer för våra bin och pollinerande insekter.

När man utvecklar nya stadsdelar, kan man ställa krav på att en andel av alla växter som planteras av staden ska vara pollinerande blommor.

Vi i Centerpartiet Lidingö tycker att mycket bra görs, men undrar vad som händer framöver. Därför har vi lagt en interpellation till Lidingös politiska majoritet om hur arbetet med pollinering ska utvecklas lokalt.

Även du som privatperson kan bidra för att hjälpa våra pollinerande insekter. Du kan exempelvis bli biodlare, köpa ett insektshotell eller skapa en mindre blomsteräng om du har en trädgård!

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Lilian Becker (C), ledamot miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Julian Kaijser (C), ledamot kommunfullmäktige

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *