Uppmärksamma kvinnors och barns utsatthet

Uppmärksamma kvinnors och barns utsatthet
Debatt8 mars 2021 kl 04.48

Internationella kvinnodagen är inte en dag att fira – det är en dag att uppmärksamma. Barnens rätt i samhället, Bris, fick 40 procent fler samtal under det senaste jullovet jämfört med föregående år. Kvinnofridslinjen fick mer än 4 000 fler samtal under 2020 jämfört med 2019.

Den pågående coronapandemin är en global kris som påverkar hela världen. Pandemin har gjort avtryck i allas liv på något sätt, till exempel med sjukdom, sorg, arbetslöshet, isolering eller ekonomiska bekymmer. För redan utsatta grupper, främst kvinnor och barn, innebär det dessutom ökad risk att utsättas för våld av en närstående.

Inför Internationella kvinnodagen vill Zonta rikta uppmärksamheten på kvinnors och barns utsatthet, som bland annat blir synlig i trafiken till olika stödlinjer.

Bris redovisar att de under jullovet fick 1 438 samtal, en ökning på 40 procent jämfört med 2019. För sommaren 2020 var ökningen 37 procent jämfört med 2019. Även antalet samtal till Kvinnofridslinjens stödtelefon har slagit rekord. År 2020 tog de emot i genomsnitt 128 samtal per dygn, jämfört med 116 föregående år. Det är en ökning med i genomsnitt 12 samtal per dygn, alltså drygt 4 300 fler samtal under året.

Isolering kan innebära svårigheter att söka hjälp och därmed sämre möjlighet att ta del av samhällets insatser. Barn och kvinnor riskerar att bli kvar i våldsmiljöer av rädsla att be om hjälp om förövaren finns hemma, svårigheter att få kontakt utanför hemmet och oro och rädsla för smittorisk vid byte av boende. Socialtjänstens möjligheter att upptäcka missförhållanden kan fördröjas eftersom det är svårare att göra hembesök under pandemin.

Vi medmänniskor har alla ansvar att reagera och agera när vi ser att kvinnor och barn far illa. Hur hjälper du till? Kontakta någon av följande:
Åsa Almudde. Lidingö Zontaklubb, Christel Schultz Wigelius, Stockholms Zontaklubb I, Elin Wik Ogenstedt, Stockholms Zontaklubb II, Anita Bolin Björck, Stockholms Zontaklubb III, Agneta Rune, Stockholms Zontaklubb IV, Helena Tilander, Stockholms Zontaklubb VI (alla presidenter).

Zonta International är en ledande global organisation som arbetar för att främja kvinnors rättigheter, genom stödjande insatser och påverkansarbete. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. www.zonta.se www.zonta.org

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *