Ungdomsbostäderna i Larsberg klara för inflyttning

U25 sett från Agavägen. Fasaden har inslag av gröna glaserade tegelstenar. Foto: Lidingö stad
Lidingö11 oktober 2019 kl 07.17

De 74 små hyresrätterna för unga mellan 18 och 25 år är färdigbyggda och de första ungdomarna håller nu på att flytta in.

Det är mestadels ettor och tvåor som finns i det nya huset, men även några större kollektivboenden med delat kök, badrum och sällskapsyta. Nu håller de första unga hyresgästerna på att flytta in i U25, som det nya huset kallas.

52 st av bostäderna hyrs ut till unga vuxna mellan 18 och 25 år som är mantalsskrivna på Lidingö sedan minst sex månader tillbaka och står i kö hos Bostadsförmedlingen och resten till ungdomar från övriga Storstockholm som står i Bostadsförmedlingens kö. Man kan få bo kvar i fyra år som mest, därefter behöver man flytta ut men behåller sin plats i bostadskön.

Entrén till U25. En terrass för de som bor i huset finns till höger ovanför pelarna. Foto: Lidingö stad

Lidingö stad och fastighetsbolaget John Mattson har tillsammans drivit detta projekt för att bidra till att Lidingöungdomar och andra unga i bostadskön ska hitta sitt första boende. Det är en del i arbetet med att skapa fler mindre hyreslägenheter på ön. Staden har bidragit i de formella byggprocesserna och lagt in önskemålet att öronmärka en del av bostäderna för Lidingös unga, och John Mattson har byggt och hyr ut.

Projektets ovanligt snabba takt - från beslut om planuppdrag 2017 till en antagen detaljplan som vunnit laga kraft på mindre än ett år, bygglov i april 2018, byggstart i juni samma år och inflyttning nu i oktober 2019 – är en stor fördel med tanke på dagens bostadsbrist för ungdomar.

Läs mer på Lidingö stads hemsida

Lidingö stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *