Undervisning i Chat GTP

Debatt21 november 2023 kl 03.40

Med nya tekniska uppfinningar så blir det “vanliga” levnadssättet gammalmodigt. Med mer digitala verktyg så är det viktigt att skolan inte hamnar på bakfoten. Medel som språkmodeller får motstånd från lärare som vill förhindra dess integration i skolan. AI på jobb och i skolan kommer att bli normen i framtiden, vare sig man vill det eller inte. Därför måste användningen av AI och liknande verktyg inom skolan fortsätta och drivas på!

Stavningskontrollen är någonting som jag har använt sedan jag började skriva, och som någon med stavningssvårigheter så är det något jag använder väl. När det introducerades till datorer så var det lärare som ansåg att det skulle vara negativt. Då var den opålitlig då den ofta missuppfattade vad man ville skriva och den förstod inte kontexten. Det var många som ansåg att de skulle göra eleverna lata och att de aldrig skulle lära sig skriva. Men idag så finns det i princip ingen lärare som inte anser att stavningskontroll inte ska användas.

Googles översättningstjänst Google Translate har också fått kritik under en lång tid eftersom den inte kunde använda kontext och gjorde direktöversättningar. Detta gjorde så att man ofta fick grammatiskt felaktiga svar. Fast nu med flera år av utveckling så har kvaliteten ökats så att med några grundkunskaper och förståelse så kan man använda det effektivt.

När Wikipedia började få popularitet så var det många lärare som inte ville att eleverna skulle hämta information därifrån. Lärarna sa att det var en opålitlig källa på grund av den öppna redigeringsmodellen. Idag så är det dock många lärare som uppmuntrar elever att börja projekt med att hämta information därifrån. Om man ska använda historien för att förutspå framtiden så ser det ut som att användningen av språkmodeller kommer att bli normen.

Användningen av språkmodeller kan vara någonting som skadar inlärningen för eleverna, fast det är endast om de inte lär sig att använda det på ett effektivt sätt. Enligt skolverket finns det nackdelar som att elever inte läser och lär sig svaren eller att modellen ger felaktig information, dock lär läraren visa eleverna exempel på hur de kan använda modeller på ett säkert sätt så det undviker de risker som finns.

OpenAI skaparna av världens mest populära språkmodell Chat GTP förstår problemen med användningen av programmet i skolan, därför har de publicerat en guide för lärare på hur de kan använda språkprogrammet. Där förklarar de hur det kan användas på ett effektivt sätt som hjälper elever att lära sig. Chat gtp kan till exempel summera långa texter, omformulera förklaringar, svara på frågor, ge feedback på texter och ge exempel på argument och synvinklar. Även lärare kan använda modellen för att underlätta deras jobb med exempel på uppgifter, läroplaner och presentationer.

Kritiken jag själv hört från lärare på Hersby gymnasium är att språkmodeller kan skriva hela uppgifter. Men om man ska göra det på ett effektivt sätt kräver det fortfarande kunskaper för att se att uppgiften är bra skriven, det krävs även att man analyserar texten för att undvika felaktig information eller att den inte svarar på den man frågar. Annars är risken att kvaliteten är dålig och att man missar viktiga delar av uppgiften.

Om skolan inte lär eleverna hur man använder språkmodeller så kommer det vara någonting skadligt å andra sidan om man implementerar och lär eleverna hur man ska använda det så kan det vara någonting som gynnar eleverna både i skolgången och i framtiden. Lärandet om språkmodeller är viktigt för elevernas framtid och måste undervisas i skolan.

Benjamin Skoglund, gymnasieelev Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *