Tyck till om nya detaljplaner i Rudboda

Illustration som visar förslag på utformning av gruppbostäder på fastigheten Byalaget 1. Skiss av ETTELVA Arkitektur
Stad & Politik9 mars 2023 kl 03.232

Två nya detaljplaner har tagits fram i syfte att kunna bygga gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) i Rudboda. Detaljplanerna är ute för samråd och du som Lidingöbo har nu chans att tycka till.

Det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden som har beslutat att ta fram nya detaljplaner för fastigheterna Palmen 1 och Byalaget 1 i Rudboda. På tomterna ska två gruppbostäder byggas.

- Det finns ett behov av nya gruppbostäder på Lidingö, vilket vi vill tillgodose. Samtidigt är det viktigt att de nya byggnaderna anpassas till omkringliggande miljö och bebyggelse. Till exempel ska vi se till att träd längs Norra Kungsvägen får stå kvar, säger Birgitta Sköld, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Tidigare plats för kyrka

Flygbild över fastigheten Palmen 1.

På fastigheten Palmen 1 på Nilstorpsvägen stod tidigare en vandringskyrka. Den nya detaljplanen innebär att användningsområdet ändras till bostäder. Här planeras en gruppbostad med som högst sex lägenheter att byggas, enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Boendet föreslås utformas i två våningar varav den ena som suterrängvåning mot söder. Den nya byggnaden ska utföras med hög gestaltningsambition, god materialkvalitet och väl utformade detaljer. Taket föreslås vara sadeltak.

Detaljplanen möjliggör en fastighetsreglering så att träd längs Norra Kungsvägen kan behållas genom att en del av Palmen 1 regleras som naturmark - som föreslås överföras till intilliggande fastighet.

Gruppboende intill förskola

Flygfoto över fastigheten Byalaget 1.

På Grönbyvägen har en ny detaljplan tagits fram för en del av fastigheten Byalaget 1. Även här är syftet att bygga en gruppbostad med högst sex lägenheter, enligt LSS. Byggnaden ska byggas på den del av fastigheten som i dag används som parkeringsplats. Förskolan som ligger inom fastigheten ska stå kvar, och planområdet är begränsat till fastighetens östra del.

Den nya byggnadens höjd, volym och utformning ska anpassas till omkringliggande bebyggelse som är förhållandevis låg med sadeltak och klädd med träpanel.

Skicka in synpunkter

De båda detaljplanerna ställs ut på samråd under perioden 7 mars-4 april. Då har du möjlighet att tycka till. Planförslagen finns att se på lidingo.se/detaljplaner och på plats i stadshuset.

Om du vill tycka till om planerna behöver vi få in dina synpunkter skriftligt. Observera att en avsändare ska framgå tydligt. Här är länken till Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

  1. Det lilla man måste tänka på är att samla allt på samma plats som Äldreboende på en sida på det andra, förskolor och soc boende där oxå och nu LSS ser ut som en soppa, ikke vackert…
    Inget i sig funktionellt, området med vacker natur ska se som det är vacker och inte bara fylla på massor av kartonger.
    Kungen har mycket plats på sitt slott, där skulle kunna få plats många LSS bostäder och inte minst Soc bostäder.
    Satsa på Rudboda torget ser så djävligt ut, snällt sagt.

  2. För några år sedan var hör ljuvlig skog, jag minns grusvägen och mina svampställen. Så byggdes trots protester Rudboda och utsocknes kom in med sina krav och bekvämlighet.
    Annat var det när vi gingo från Boo, där de söder om. fruktträdgården lagt upp höet för hand. Senast på slutet av 60-talet lånade de visst en tröska från Bogesund tror jag. I alla fall så gingo vi vidare upp högplatån i skogen söder om Bosön; ljuvlig skog hela vägen till Elfvik. Inga bilar, inga SUVar, nästan ingen trafik. Fanns några fagra blomsterängar där det sedan byggdes en bensinmack. som fanns kvar till 70-talet, sedan byggdes det ett gult äldreboende för några år sedan.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *