Trygghetskameror på gång på Lidingö

Snart blir det övervakningskameror i Larsberg och Högsätra.
Stad & Politik21 februari 2020 kl 07.121

Inom kort kommer Teknik- och fastighetsnämnden skicka in en ansökan om att kamerabevaka i Larsberg och Högsätra, skriver den politiska majoriteten i ett pressmedddelande.

Ny lagstiftning underlättar för fler trygghetskameror och majoriteten anser att kameror kan vara en av flera åtgärder för att öka tryggheten på Lidingö.

Möjligheterna för att sätta upp trygghetskameror på offentlig plats blir större enligt ny lagstiftning på området. Lidingömajoriteten kommer föreslå kamerabevakning i Larsberg och Högsätra.

– Tryggheten på gator och torg är högt prioriterat för Lidingömajoriteten. Trygghetskameror är ett av många verktyg för att öka tryggheten på Lidingö. Därför ansöker vi nu till Datainspektionen om att sätta upp trygghetskameror i Larsberg och Högsätra, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden.

Beslutet att ansöka till Datainspektionen om att få sätta upp sju stycken trygghetskameror i Larsberg och Högsätra planeras tas på Teknik- och fastighetsnämnden den 19 februari. Handläggningstiden hos Datainspektionen är 10-12 månader.

– I och med att det tar så pass lång tid att få ett godkänt tillstånd för trygghetskameror på offentlig plats så vill vi sätta igång processen omgående. Förvaltningen har nu tagit fram sju lämpliga platser i Larsberg och Högsätra som vi beslutar om på nämnden den 19 februari, säger Peder Hagen (M), vice ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden.

Platserna i Larsberg och Högsätra som valts ut kan upplevas som otrygga, framförallt under årets mörka månader. Därför ser Lidingömajoriteten dessa platser som lämpliga för trygghetskameror.

– Statistiken visar att Larsberg och Högsätra har en högre andel av vissa typer av brott som skulle kunna avhjälpas med trygghetskameror. Därför vill vi prioritera dessa två områden i en försöksverksamhet, som en av många insatser för att göra Lidingö tryggare. Denna typ av kameror har också visat sig kunna bidra till att brott klaras upp och får rättsliga påföljder, säger Hans Grundell (LP), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden.

Lidingömajoriteten menar dock inte att trygghetskameror på något sätt ersätter fler poliser.

– Att alla ska vara trygga i sitt närområde är viktigt för Lidingömajoriteten. Därför arbetar vi bland annat med trygghetsvandringar, slyröjning, fältkuratorer och samarbetar med nattvandrande föräldrar och polisen. Vi har ett gott samarbete med vår kommunpolis, men arbetar även fortsättningsvis för att få fler poliser till Lidingö, säger Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden.

Kommentarer

  1. Vi har läst om att utsatta och särskilt utsatta områden sätter upp bevakningskameror. Är Larsberg/Högsätra ett sådant område eftersom politikerna nu vill sätta upp kameror där ? Jämförelsen måste vara pinsam för våra politiker som också kan förvänta sig ett avslag !

    Förutom ungdomsrånen var det en chock med 16 elsparkcyklar som kastats i vattnet från gamla Lidingöbron och som ingår i en ungdomsutredning med Lidingöbor. Det har nu varit många olika brott som pekar på en ökande ungdomsbrottslighet.

    Vi har inga områdespoliser och då blir det mycket svårt för utredare att få något grepp om ungdomsbrottsligheten. Att det snabbt kommer många polisbilar då något hänt förändrar inte situationen. Vi får inte heller veta om det blir något resultat av polisens insatser.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *