Trygga med att bygga brygga!

Stad & Politik25 november 2019 kl 06.163

”Lidingömajoriteten har varit tydlig med att Lidingöborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Vi anser att alla trafikslag behövs och utgår från att bilen även fortsatt kommer att svara för en betydelsefull del av transportbehovet. Därför är det viktigt med bra underhåll av våra vägar, men även få till bra lösningar för kollektivtrafiken på ön”. Så skrev Teknik- och fastighetsnämndens (TFNs) ordförande, Carl-Johan Schiller (KD), i Lidingö Nyheter. Dessa ord står hela Majoriteten bakom.

Oppositionen ( C) klagade i Mitt i Lidingö att majoritetens miljöprogram är för smalt. Gärna ett brett miljöprogram, men ännu bättre är konkreta åtgärder för en bättre miljö, anser vi i majoriteten.

Därför satsar nu majoriteten 10 Mkr på att bygga Sticklingebryggan för pendelbåtstrafik. Konkret politik!

Bryggan behöver förses med en betongponton så att även vinterbåtar kan angöra bryggan. För att öka tryggheten bygger vi en tillgänglighetsanpassad gångväg mot bryggan med belysning och väderskydd, en anordning för att förbättra av- och påstigning; samt anordnar cykel- och bilparkering.

Pendelbåtarna kommer även att angöra Storholmen Södra och Mor Annas brygga året runt, för att även underlätta skolpendlingen mellan Storholmen och Sticklinge skola. Detta medför en besparing för Lidingö stad på 6,3 Mkr (nuvärde). Även Mor Annas brygga får ett lyft.

Pendelbåtlinjen med den nya bryggan underlättar för Lidingöborna och Storholmsfamiljerna och beräknas öka resandet från Sticklinge från fem per dag till fem per tur. Många Lidingöbor uppskattar säkert också den livskvalitetsökning det innebär att kunna ta båten till jobbet. Samhällsnyttan i form av kortare väntetider beräknas bli dubbelt så hög som kostnaden.

En ny Sticklingebrygga uppfyller även stadsmiljöavtalets punkt 12 mellan Svenska staten och Lidingö  stad: ”En helt ny hållplats för pendelbåtar”.  

Sticklingebryggan - en brygga som sticker ut!

Lidingö den 22 november 2019

Carl-Johan Schiller (KD) ordf
Peder Hagen (M) v ordf
Hans Grundell (LP) ledamot
Göran Tegnér (L) ledamot
samtliga i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. Vilken brygga på Sticklinge avses? Är det den vid Uddvägen där båten till Storholmen redan idag lägger till, eller är det bryggan vid Abborrbryggan?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *