Treslows tappade minnen

Kultur4 mars 2023 kl 03.23

”Tappade minnen” heter de memoarer som fullmäktiges tidigare ordförande fil.lic. Kjell Treslow nyligen kommit ut med. Men Treslows minne verkar helt intakt när han beskriver sin livsresa från barndom, studier, politik och arbetsliv fram till en aktiv pension.

Boken beskriver en småborgerlig medelklassbakgrund med en tidvis ensamstående mamma som var egen företagare. Kjell Treslow är född 1939 och är således ett barn av andra världskriget. Skolgången skedde i Engelbrektskolan och så småningom blev det högre studier vid Stockholms universitet. Där skolades Kjell Treslow in i det som sedan skulle bli en stor del av hans liv, nämligen politiken. Redan 1958 blev han medlem i dåvarande Högerns ungdomsförbund och har sedan dess varit partiet trogen. Från början hade Kjell Treslow tänkt bli lärare men studentpolitiken och diverse uppdrag som den medförde gjorde att lärartankarna övergavs. Många av studentkamraterna kom att få positioner inom svenskt näringsliv och industri; så även Kjell Treslow.

Den som är intresserad av hur svenskt näringsliv gick från att vara arbetsgivardominerat på 50- och början på 60-talet till att bli allt mer politiserat i och med fackföreningsrörelsens ökade krav på inflytande och ekonomi, har mycket att läsa. Från sin centralt placerade plats som informationsdirektör under 30 år på Verkstadsföreningen har Kjell Treslow hela tiden haft stor kännedom om vad som hänt inom svenskt näringsliv och industri.

Efter flytten till Lidingö kom Kjell Treslow ganska snart i kontakt med Lidingömoderaterna. Han ombads 1982 att kandidera som kommunstyrelsens ordförande men mötte hårt motstånd och hamnade till slut på plats 28. ”Jag hade fått känna på den speciella moderata lidingöversionen av Jantelagen”, skriver han i boken.  Men han gav inte upp sitt politiska intresse utan arbetade sig sakta men säkert in i organisationen och till slut, 1998, valdes han till kommunfullmäktiges ordförande, det högsta politiska uppdraget i en kommun. Den som är nyfiken på Lidingömoderaternas interna misshälligheter ända sedan 60-talet får en god inblick utan att Kjell Treslow hänger ut några personer. Hans reflektioner är intressanta, och manar till eftertanke för kommande generationer inom det politiska livet.

Uppdragen i Svenska Röda korsets centralstyrelse under den mest turbulenta perioden, liksom de lugnare åren i Radio Lidingö finns också beskrivna i ett par kapitel.

 Boken kan beställas från Papertalk förlag AB. Den kan också köpas på Lidingö Museum.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *