Trafiklösningar på Islinge hamnväg ska utredas

Stad & Politik26 september 2023 kl 03.077

Tekniska nämnden beslutade den 20 september att utreda vilka möjligheter det finns att öppna Islinge hamnväg för genomfart med motorfordon.

År 2021 beslutade kommunstyrelsen att Islinge hamnväg ska vara avstängd för motorfordonstrafik, mellan Islinge hamnväg 15 och Grenstigen. Den 900 meter långa sträckan är en del av stadens motprestationer till det av Trafikverket beviljade stadsmiljöavtalet för Lilla Lidingöbron. I enlighet med motprestationen ska den aktuella sträckan innehålla en separerad gång- och cykelbana.

—Många Lidingöbor har hört av sig till staden med önskemål om att Islinge hamnväg ska öppna igen för genomfartstrafik. Därför startar nu en utredning för att undersöka om det finns möjliga alternativ där motorfordonstrafik tillåts samtidigt som kraven i motprestationen för stadsmiljöavtalet uppfylls, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Utredningen kommer att pågå under hösten 2023. Ett beslut i frågan beräknas fattas under våren 2024.

Projekt i området

När byggprojektet Lilla Lidingöbron är avslutat tar ett nytt projekt vid: Lidingö brostrand. Projektet kommer att pågå några år framåt och syftar till att göra området runt bron och mot Islinge attraktivt och tillgängligt för allmänheten. En ny detaljplan ska tas fram för området, det finns ännu inget beslut om vad som ska finnas på platsen.

Stadsmiljöavtal - hållbara stadsmiljöer

Kommuner och regioner kan söka ekonomiskt stöd från Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. År 2018 beviljades Lidingö stad stadsmiljöavtal för projektet Lilla Lidingöbron. I gengäld har staden förbundit sig att genomföra ett antal motprestationer till och med år 2027.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

 1. Nej! Öppna inte fler vägar för motorfordon. Gör tvärtom, skapa fler bilfria stråk. Fler bilvägar genererar mer biltrafik och tvärtom. Varför har inte Lidingö fler bilfria och människovänliga stråk? Vill LP ha en skön grön ö eller en bil-ö? Bygg en spårvagnslinje även på norra ön, som förr. Med bra alternativ kan biltrafiken minska, luften bli renare och staden bli lugnare och trivsammare.

  1. Det går givetvis alldeles utmärkt – om bara den politiskt konstruktiva(!) viljan finns – att parallellt ”återställa” Islinge Hamnväg och nyanlägga såväl en bra och välfungerande cykelbana som en dito gångbana!

 2. Äntligen har vi fått en bra och säker förbindelse för gående och cyklister till Lidingöbron. Cyklandet och promenerandet ökar och Lidingös cykel- och gångvägar börjar vara för smala och trafikfarliga, och särskilt har anslutningen till bron varit smal och farlig tills nu.
  Bilisterna kan enkelt köra runt.
  Anders Paulsen, låt inte ett mindre antal äldre Islingebor styra ditt agerande här på samma sätt som du låter ett fåtal husägare styra ditt agerande angående hundgården i Furutorp.

 3. Islinge Hamnvägen bör förbli helt bilfri. Breda stråk att promenera och cykla på är det vi ska satsa på. Det finns gott om bilväg på Lidingö denna hälsans ö.

  Inför bättre renhållning vintertid av cykel och gångväg så att alla kan ta sig fram på ett hälsosamt sätt.

  Det saknas inte alternativa vägar.

 4. Många har protesterat mot att avskaffa möjligheten att köra bil på Islinge Hamnväg. Jag är en av dom. Framför allt för att jag inte längre kan vare sig gå långt eller cykla. Att slippa åka runt halva Lidingö för att ta sig från Elfvik till Torsvik skulle minska utsläppen och således vara mer miljövänligt.

 5. Bygg i stället personalbostäder längs sträckningen till folk som arbetar inom äldrevården på Lidingö eller i andra samhällsnyttiga verksamheter. Fastigheter som ägs av staden och tickar i värde över tid i ett av de mest attraktiva lägena i hela Skandinavien. Allt annat vore gravt slöseri med allas våra pengar.

 6. Underbart att vägen är stängd! Bor i Sticklinge och kan nu gå, springa och cykla till Ropsten, året om, utan att störas av trafiken. Vågar verkligen stadens politiker öppna upp. Det kan bli dyrt för kommunen. Skulle inte våga ha mitt namn på det beslutet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *