”Tomtbolaget plundras”

Stad & Politik10 april 2019 kl 06.034
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?

Kommentarer

 1. Hej,

  En del oro har uppstått att försäljningar av de i artikeln uppräknade fastigheterna skulle vara aktuellt. Lidingömajoriteten vill vara tydliga med att försäljning av dessa fastigheter INTE är aktuellt.

  Angående utdelning till Lidingö stad från tomtbolaget så har kommunfullmäktige under en följd av år föreslagit en utdelning på 10 mnkr från Lidingö stads tomt AB vilket också har beslutats av bolagstämman. Om stadens ekonomiska resultat under året har varit tillräckligt för klara det kommunala balanskravet så har ingen utdelning skett. Detta har då beslutats på en extra bolagstämma under hösten. De senaste tre åren, 2015-2017, har ingen utdelning gjorts från bolaget.

  I stadens budget som beslutades av kommunfullmäktige i november 2018 föreslogs en högre utdelning 2019, 20 mnkr. Beloppet föreslogs även i kommunstyrelsens budgetdirektiv som beslutades i juni. Med andra ord är detta ingen nyhet för bolagets styrelseordförande.

  Lidingö stads tomt AB är helägt av Lidingö stad, har en stark finansiell ställning med en soliditet som uppgår till 92 procent, taxeringsvärdet på fastigheterna överstiger det bokförda värdet med över 100 mnkr och det finns ett fritt eget kapital på 54 mnkr. Bedömningen från stadens ledande tjänstemän är att bolagets finansiella ställning inte äventyras av en utdelning på 20 mnkr.

  På uppdrag av Lidingömajoriteten,
  Erik Raita, politisk sekreterare

 2. Att inte ordföranden, sedan 2015 för Lidingö Stads Tomt AB, och som även suttit i fullmäktige under många år inte känner till att det i stadens budget finns en budgetpost som heter ¨Utdelningar från av stadens ägda bolag¨ gör mig bekymrad. Detta bör man veta som ordförande för tomtbolaget och som moderat. Att nu offentligt hetsa upp sig och obstruera är märkligt.

  Denna budgetpost har funnits under ett stort antal år, även på Pauls och Annas tid, tex: år 2014 – 6 mnkr, 2016 – 10 mnkr, 2017 – 10 mnkr och 2018 – 10 mnkr.
  Att nu försöka blanda ihop en utdelning från bolaget med att vi politiskt inte vill underhålla våra fastigheter eller att det skulle gå emot vår byggpolitik är en ren dikt. Det går utmärkt att förena god ekonomisk hushållning med att underhålla stadens fastigheter.

 3. Det förefaller som om bolagets ägare, dvs Lidingö stad, bör se över ägardirektiv och styrelsens sammansättning.

 4. Det förefaller lämpligt att ägaren, dvs Lidingö stad, ser över ägardirektiv samt styrelsens kompetens och sammansättning.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *