Tillsammans mot gängkriminaliteten

Bild: Getty Image stock
Debatt29 september 2023 kl 03.283

Nya metoder för tidiga insatser mot ungdomar i riskzonen. Externa granskare för att hitta hindren för informationsdelning inom kommunen eller till och från polisen. Det är några av insatserna som kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) och vice ordförande Anders Paulsen (LP) arbetar med efter skjutningen i Larsberg. Men de uppmanar också Lidingöborna att hjälpa till – med nolltolerans mot knarkhandeln.

Polisen ensam kommer inte att kunna stoppa gängbrottslighetens utbredning. Hela samhället måste hjälpa till. Kommunen – med bland annat skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, insatsteam, bostäder och ronderande väktare – är den kanske enskilt viktigaste aktören vid sidan om polisen.

Kunde vi ha gjort mer? Det är en fråga vi i stadshuset har ställt oss konstant under veckan efter skjutningen i Larsberg.

Prioriterat var att försäkra oss om att risken för efterföljande dåd skulle minimeras. Här spelade polisens trygghetsskapande närvaro och kameraövervakning avgörande roll. Information att berörda hushåll har avflyttat från Lidingö har också lugnat.

Vi har kallat till oss polisen. Vi har haft möten med stadens säkerhetsavdelning, med kommundirektören och med omsorgs- och socialförvaltningen. Vi har haft dialog med fastighetsbolag. Vi har rådfrågat stadsjuristen. Allt för att få en så tydlig bild som möjligt av vad som har hänt, vad staden har gjort och hur det har fungerat.

Några av de svårigheter som andra och mer utsatta kommuner tidigare har upplevt, och som regeringen redan har inlett lagstiftningsarbete emot, skönjer vi nu också på Lidingö. Det är väl känt att sekretesshinder kan göra att viktig information inte delas mellan eller inom myndigheter. Detta kan få till följd att brådskande insatser fördröjs eller i värsta fall inte blir av. Därför tillsätter vi en extern granskare för att hitta propparna. Var någonstans i vår kommun fastnar information, om det är så?

Tidigare i år sjösatte vi arbetsmodellen ”backa barnet”. Det är en metod för samarbete mellan skola, socialtjänst och polis, för att identifiera riskbeteenden och sätta in insatser tidigt. Den testas nu i skarpt läge. Ytterligare behov lär vi upptäcka de närmaste veckorna. Somligt har vi krävt sedan länge: fler poliser, mer kameror, längre inlåsning, snabbare utvisning. Bara häromåret ansökte vi om att sätta upp permanent kameraövervakning på flera platser i Larsberg, men fick avslag.

Tyvärr kommer det inte att räcka med att polisen, regeringen och staden mobiliserar. Även allmänheten tvingas axla ansvar.

Ett uppenbart problem är att den illegala drogmarknaden har tillåtits växa. På Lidingö ska råda nolltolerans mot knark. Här kan alla hjälpa till. Tipsa polis, larma grannar, informera hyresvärd, varna ungdomar. Om du är orolig för dina egna barn – fråga dem. Använder du narkotika själv – sök hjälp!

Lidingöborna kan också generellt öka uppmärksamheten. Kriminella nästlar sig in när vi tillåter oss att vara godtrogna. Men den tiden är förbi. Kontrollera i en rättsdatabas när du ska hyra ut i andra hand. Håll koll på vilka som rör sig i kvarteret.

Gängkriminaliteten stannar tyvärr inte vid Lidingöbron. Polisens insatser kommer heller aldrig att vara nog. Vi måste göra Lidingö starkt tillsammans.

Daniel Källenfors (M), Kommunstyrelsens ordförande Lidingö
Anders Paulsen (LP), Kommunstyrelsens vice ordförande

Kommentarer

  1. Mycket bra artikel och inriktning på arbetet med att nu mobilisera hela Lidingö för att upptäcka och förhindra knarkhandel. Vi måste alla hjälpas åt att skydda våra barn och unga!

  2. Som farmor till barnbarn med bara en svensk förälder har jag märkt rasistiska tendenser hos både lärare och fritidsledare. Vart ska jag vända mig för att barnen ska få hjälp och att inte göra saken värre?

  3. När det gäller att få bukt med gängkriminaliteten och övrig kriminalitet, speciellt där unga riskerar att förstöra sitt liv, behövs ett stort ansvar hos föräldrar som kan sätta gränser, ställa krav och tydligt visa att det blir rejäla konsekvenser när dessa inte följs. Ungdomar som missbrukar och partyknarkare, måste få veta vilka ödesdigra konsekvenser som väntar om de fortsätter med det beteendet. Ta polis till hjälp om det behövs för att förklara innebörden. Idrottsverksamheten och föreningslivet är till mycket hjälp när det gäller att få barn och ungdomar på rätt spår. Naturligtvis ska det absolut inte förekomma rasism åt något håll. Samhället ska bygga på respekt och hänsyn och det gäller inte minst elever i skolan. Lärare ska inte behöva våndas för att sköta sitt jobb. Vi hoppas nu också att den nya lagen om kameraövervakning vid gränsnära områden, kan bli aktuell för vissa delar av Lidingö, inte minst för att eliminera inbrott och stölder. Mycket kan göras, men det viktigaste är att vi allas hjälps åt.
    Iréne Borgenvik
    Gruppledare SD Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *