Tillfälliga lättnader för restaurangerna

Foto: IStockphoto
Stad & Politik24 juni 2021 kl 04.47

Coronapandemin har slagit hårt mot företagande, i synnerhet mot besöksnäringen. För att underlätta för dessa föreslås en avgiftsbefrielse för tillsyn enligt alkohollagen och en halvering av avgiften för uteserveringar.

Det är två åtgärder som kommunfullmäktige den 21 juni beslutade att genomföra för att underlätta för stadens krögare. Under 2021 gäller dels en tillfällig avgiftsbefrielse för tillsynsavgifter enligt alkohollagen dels en tillfällig förändring av taxan för upplåtelse av offentlig plats på stadens mark för uteserveringar där staden halverar avgiften. Kostnaden för staden uppskattas till 650 – 700 000 kronor för båda åtgärderna.

— Pandemin har på många sätt påverkat det lokala näringslivet. Vissa företag klarar sig bättre än andra men särskilt restaurang- och hotellbranschen har drabbats av stora intäktsbortfall. De lokala företagen är viktiga för Lidingö stad och vi ska därför göra vad som går för att stötta dessa, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M).

Under sommaren finns ett ökat tryck på uteserveringar. Genom att underlätta för restauranger att ha en uteservering ökas också möjligheten skapa distans mellan borden, något som ytterligare förhindrar risk för smittspridning.

Lidingö stad har sedan pandemin bröt ut för över ett år sedan vidtagit en rad stödåtgärder för det lokala näringslivet. Exempel är anpassning av eventuell tillsyn, rabatter på lokalhyror och längre betalningstider för företagare som debiterats av staden. Lidingö stad har också ställt en bil med chaufför till förfogande för att underlätta för handlare att nå ut till sina kunder.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *