Tillbaka till vardagen – fortsätt hålla avstånd, arbeta hemma och undvik trängsel

Stad & Politik10 januari 2021 kl 10.33

När många nu återvänder till skolor och arbetsplatser efter jul- och nyårshelgerna är det viktigt att alla fortsätter följa de råd och restriktioner som finns. Smittspridningen är fortsatt hög och sjukvården är mycket ansträngd.

Vaccination mot covid-19 har inletts på Lidingö enligt plan och prioritetsordning och vaccinationerna i hela Region Stockholm kommer att pågå under lång tid. Även om man blivit vaccinerad ska man fortsätta följa restriktionerna.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen genom att följa restriktionerna och visa hänsyn till varandra.

Restriktioner som gäller

 • Undvik trängsel och håll minst två meters avstånd både inomhus och utomhus.
 • Undvik kollektivtrafik. Om du måste åka kollektivt, använd munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid.
 • Stanna hemma om du har förkylningssymtom. Testa dig om du misstänker att du har pågående corona. Det finns många möjligheter till provtagning.
 • Umgås bara med några få, max åtta, personer även för privata tillställningar. På serveringar gäller max fyra personer vid samma bord.
 • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma.
 • Kommunala verksamheter som inte är nödvändiga ska hållas stängda. Det gäller exempelvis idrottsanläggningar, museer och badhus. På Lidingö är alla kommunala idrottsanläggningar, både inomhus och inomhus stängda. Biblioteket är öppet men med begränsad service och öppettider.
  Lidingö stadsbibliotek, webbplats
 • Gymnasieskolan har distansundervisning, möjlighet även för högstadiet att införa distansundervisning.

Detta gäller i skolan på Lidingö

Vårterminen börjar i morgon den 11 januari 2021. Lidingö stad följer restriktioner och rekommendationer från Regeringen och myndigheterna och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och säker skolmiljö. För att både elever, vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga i skolan och vi tillsammans ska minska smittspridningen, gäller detta inför vårterminsstarten Lidingös kommunala skolor.

Utifrån Smittskydd Stockholms rekommendationer kring aktuellt smittläge kan dock förändringar ske både inom en viss skola eller inom flera skolor. Lidingö stad har en nära dialog med Smittskydd Stockholm för att kunna införa särskilda åtgärder om behov finns.

 • Distansundervisning i gymnasieskolan till och med 24 januari
 • Distansundervisning i högstadiet för årskurser 7-9 den 11-15 januari och växelvis distansundervisning den 18-24 januari
 • Grundskolan, förskoleklass till och med årskurs 6, har undervisning på plats som vanligt
 • Fritidsgårdar är stängda till och med 24 januari
 • Fritidshem och förskolor är öppna som vanligt

Den nya pandemilagen

Regeringen har beslutat om en ny pandemilag som ger större möjligheter att begränsa och stänga verksamheter, minska trängsel och begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Brott mot förbuden kan ge böter. Det är främst Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn, men kommunerna är en viktig aktör och Lidingö stad fortsätter att göra kontroller och kan, om behov finns, förbjuda allmänheten att vistas på en särskild plats.

Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med söndagen den 10 januari till och med den sista september 2021.

Lagen omfattar dessa områden:

 • Allmänna sammankomster
 • Offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- och kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik
 • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster. Publiktaket på åtta personer införs även för privata tillställningar. Till exempel för festlokaler och föreningslokaler.

I praktiken innebär det till exempel att Regeringen kan införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Regeringen kan även ge kommunerna rätt att besluta om förbud mot att vistas på en särskild plats (badplats, park eller liknande).

För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en deltagargräns om max 8 personer.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *