Tillåtet att elda men kompostera hellre

Natur21 mars 2019 kl 07.02 2

Den 1–30 april är det tillåtet att elda löv och kvistar i den egna trädgården, men ett bättre miljöalternativ är att kompostera trädgårdsavfallet på tomten. Detta ger utmärkt jord som kan återanvändas i trädgården. Då slipper du även förorena luften och störa grannarna med rök.
 
Du kan elda torrt trädgårdsavfall. Tänk på att elda med god förbränning och vid bra väderleksförhållanden. Du eldar på eget ansvar och får bara elda om det inte stör dina grannar, ta gärna kontakt med dem innan du börjar. Det är inte heller tillåtet att elda om det råder eldningsförbud. Vill du ändå elda så kan du kontrollera brandriskprognosen innan på 08-454 83 39.
 
Du kan också lämna trädgårdsavfallet på Södergarns kompostanläggning, se öppettider på www.sorab.se. Annat avfall än trädgårdsavfall får aldrig eldas. Det är inte tillåtet att bränna byggmaterial såsom brädor eller gamla möbler av trä.
 
Tips för miljön på ön
Du kan kompostera ditt trädgårdsavfall på tomten och sedan använda mullen i trädgården.

  • En trädgårdskompost gör du enkelt av exempelvis kompostgaller. Du kan lägga ner allt avfall som kommer från trädgården, men inte hushållsavfall. En väl skött kompost ska i stort sett inte lukta alls. Kontakta gärna grannen innan du placerar en kompost vid en tomtgräns och placera komposten med hänsyn.
  • Har du mycket avfall bör du lämna det till Södergarns kompostanläggning.
  • Du kan även teckna ett abonnemang hos oss för hämtning av trädgårdsavfall. Då får du hem ett kärl som vi tömmer åt dig varannan vecka eller en gång i månaden under växtsäsongen.
  • Det är aldrig tillåtet att dumpa trädgårdsavfall på stadens mark.


Tänkvärt
Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr. Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält, vägar eller så att el- och teleledningar kan skadas. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska alltid finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. Eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *