Tiggeriförbud från 1 december

Stad & Politik12 november 2019 kl 18.42

Nu har kommunstyrelsen beslutat att verkställa det beslut som fattades i kommunfullmäktige gällande tiggeriförbud på tio angivna platser på Lidingö. Beslutet börjar gälla från den 1 december.

Beslutet i kommunstyrelsen gäller själva verkställigheten av det tidigare fattade beslutet i kommunfullmäktige den 30 september. Länsstyrelsen har nu gjort sin bedömning och kunde konstatera att ändringen i de lokala ordningsföreskrifterna inte strider mot ordningslagen.

I och med att en majoritet av kommunfullmäktige ställer sig bakom ett tiggeriförbud så är de regerande partierna angelägna om att kunna börja tillämpa de nya lokala ordningsföreskrifterna. Lidingö stads juridiska expertis gör bedömningen att det går att tillämpa tiggeriförbudet, även om föreskrifterna överklagats till förvaltningsrätten. Således kommer samtliga berörda parter informeras inom kort att tiggeriförbudet tillämpas från den 1 december, säger Daniel Källenfors (M), ordförande i kommunstyrelsen.

När ordningsföreskrifterna väl har trätt i kraft är det polisens uppgift att se till att bestämmelserna efterföljs. Som privatperson eller företagare har man vare sig skyldighet eller rätt att ingripa om de nya föreskrifterna inte följs.

De platser som tiggeri är förbjudet på är: Rudboda torg, Källängstorget, Lidingö centrum, Torsviks torg, Baggeby torg, Larsbergs centrum, Högsätra (vid Willys och Max), Skärsätra torg, Breviks centrum och vid Ica i Käppala.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *