Tidigt fokus på läsning för trygg skolgång

Lidingö2 september 2022 kl 03.21

Lidingö stads kommunala grundskolor följer upp förskolans språkutvecklande arbetssätt. I förskoleklassen övas språklekar lustfyllt och pedagogiskt vilket skapar goda förutsättningar för barns vidare lärande och sociala trygghet.

- Att barn tidigt, på ett strukturerat och lekfullt sätt, undervisas i språklekar och bokstavskännedom (kunna koppla ljud till bokstav) gör att barnen blir läs- och skrivförberedda, säger Yvonne Skorsdal som år 2022 vann stadens kvalitetsutmärkelse Årets pedagog.

Yvonne arbetar som specialpedagog i Klockargårdens skola där det, precis som i alla Lidingös kommunala lågstadieskolor, läggs stora resurser på den tidiga läsinlärningen. Målet är att alla elever ska få en bra grund och det stöd de behöver för att kunna läsa åldersadekvata texter med flyt och förståelse.

- Vi satsar därför resurser på att tidigt fånga upp de elever som behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling, förklarar Yvonne.

Förskola, förskoleklass och lågstadiet i ett tätt samarbete

I Lidingös kommunala förskolor finns ett främjande och förebyggande arbete inför läsinlärning. Förskollärare Louise Morten utsågs till Årets pedagog 2020. Hon beskriver hur förskolan arbetar med att förbereda barnen för skolans värld.

Förskollärare Louise Morten fick Lidingö stads kvalitetsutmärkelse Årets pedagog 2020.

– Vi har planerad undervisning där vi läser och pratar med barnen om böcker i olika genrer. Det är i samtalen som språkutvecklingen sker, som ordförrådet ökar, känslan för språket växer fram, förmågan till fantasi och tolkning utvecklas. Vi jobbar med att få in läsriktning genom att visa barnen olika ord, ett kort ord, ett långt ord, en mening och så vidare, säger hon och fortsätter:

- Rim och ramsor är också något vi arbetar med för att barnen ska kunna koppla ihop ord med ljud. Vi ser på så vis till att varje barn får rätt förutsättningar för att senare kunna lära sig läsa och skriva.

Trygga barn lär sig bättre

Efter förskolan börjar barnen i förskoleklass, den skolform som tidigare gått under namnen årskurs 0 eller sexårsverksamhet. Från att ha varit en frivillig skolform är nu förskoleklassen en obligatorisk årskurs i grundskolan. Under vårterminen i förskoleklass får barnen utvecklas på sin nivå genom utmaningar i mindre språkleksgrupper eller läsgrupper. Alla barn i förskoleklassen följs upp och kartläggs med Skolverkets material Hitta språket.

Klassen hjälps åt i läscirklar

Klasskamraterna Clara och Nicole är två av alla de elever som lärt sig läsa i en av Lidingö stads skolor. De har just gått ut trean i Klockargården och har under sina år i skolan undervisats med hjälp av språklekar, läsgrupper, läslistor, vanliga småböcker, besök på biblioteket och bokprat. Något som de uppskattat särskilt mycket är det som årskurs 3 läsår 21/22 kallat för gemensam läsupplevelse.

Klasskompisarna Clara och Nicole har lärt sig läsa med hjälp av Klockargårdens skolas många varierande läsinsatser.

- Då sitter vi i en ring på mattan och har varsin bok som vi turas om att läsa högt ur. Då läser vi så mycket vi vill eller orkar den dagen. Vissa läser en sida och andra läser en halv, säger Clara.

- Det är roligt, men kan ibland bli lite stressigt när du inte hittar vilken rad du ska fortsätta läsa på.

Clara får medhåll från Nicole:

- Vi har läst många olika böcker i klassen, till exempel Häxorna av Ronald Dahl. Man hjälper varandra att hitta i texten, till exempel kan den som sitter bredvid peka var man är om man tappar bort sig.

Clara fortsätter:

- Vi har också läst Katitzi med lite svårare ord. Om man inte kan ett ord så hjälper någon kompis bredvid till med ordet. Man har ett bokmärke som man följer med i texten med och vi hjälper varandra.

Efter att barnen har turats om att läsa högt pratar de och läraren tillsammans om textens handling, ord och begrepp.

- Vi går också igenom vad olika saker betyder i texten. Om det är ett streck i texten betyder det till exempel att det är en dialog, säger Nicole.

Clara och Nicole har precis som de andra eleverna fått sin läsutveckling kartlagd med Lexplore.

- Det har varit kul och lite spännande att få se hur man själv utvecklats. Jag tycker att testerna har varit ganska enkla. Det tar oftast bara fem minuter, fast ibland kan datorn bråka lite…, säger Nicole.

- Ja, det är väldigt kul när man får se hur bra det går, fyller Clara i.

Läs mycket mer om detta på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *