Tidiga insatser i sjukvården räddar liv

Debatt18 maj 2022 kl 04.15

Det viktigaste vi kan göra för att avlasta sjukvårdspersonalen och minska köerna till akuten är att ta hand om patienterna långt innan de hamnar där. Det gör vi genom att kraftigt öka resurserna till vårdcentralerna och husläkarna. Då skapar vi en hållbar situation för personalen, och fler människor får leva långa friska liv.

En underprioriterad primärvård har lett till en överbelastad akutsjukvård. För när människor inte ens får kontakt med sin vårdcentral åker många i stället till akuten och får där vänta i flera timmar. Flera struntar också helt i att söka vård, vilket kan leda till att människor blir sämre och sjukare och i slutändan ändå måste söka akut sjukvård. Trots att det enkelt hade gått att förebygga med ett kort besök på vårdcentralen.

Idag går en stor del av sjukvårdens resurser åt till att behandla kroniska sjukdomar, varav hela 80 procent hade kunnat förebyggas. Resultatet är ett stort och onödigt lidande hos de drabbade patienterna, hårt pressad personal och överbelastade akutmottagningar.

Det här vill vi ändra på.

Vi vill öka primärvårdens resurser till 25 procent av sjukvårdsbudgeten till år 2030, för att du enkelt ska kunna få hjälp på din vårdcentral samma dag som du kontaktar dem.

Vi vill att du ska ha en fast läkare på din vårdcentral som känner till din sjukdomshistoria, har koll på dina journaler och ansvarar för helheten i din vård. Det gör att din läkare kan följa upp dina hälsoproblem under lång tid och väga in hela din livssituation i bedömningen. För att husläkare ska kunna axla det ansvaret vill vi också att det ska finnas ett tak för hur många patienter varje läkare ska ha ansvar för.

En fast läkare leder till färre dödsfall, färre besök på akutmottagningar, färre sjukhusinläggningar och lägre sjukvårdskostnader. En fast läkare gör dessutom att patienterna känner sig mer delaktiga i sin vård och är nöjdare med besöken, trots att besöken går snabbare. Och när patienterna fångas upp av vårdcentralerna i tid avlastar vi akutsjukvården. En win-win-situation för alla alltså.

Christine Lorne (C), sjukvårdspolitisk talesperson i Region Stockholm
Gustav Hemming (C), gruppledare i Region Stockholm
Michaela Haga (C), vice gruppledare i Region Stockholm
Patrik Buddgård (C), gruppledare Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *