Thernlunds i konkurs

Lidingö1 januari 2020 kl 12.245

Modehuset Thernlunds försattes i konkurs den 27 december, uppger sajten Kreditrapporten.se.  Modeaffären har under många år varit Lidingöbornas favoritbutik, framför allt inom herrmode. Från början fanns det bara en butik, den på Stockholmsvägen 18. Men allt eftersom åren gick expanderade företaget. 1 september 2017 övertog Thernlunds herrekiperingsbutiken Wårdhs 600 kvadratmeter stora lokaler i Täby centrum. Med den fanns sju Thernlundsbutiker; två på Lidingö, en vardera i Nacka forum, Mall of Scandinavia, Liljeholmstorget och Tyresö centrum. Därefter övertog bolaget ett antal Gattbutiker och i december 2017 hade bolaget 11 butiker.

I årsredovisningen för 2018 kan man läsa att försäljning och marginaler för året varit lägre än förväntat och likviditeten har varit ansträngd i perioder. Under 2018 har ägarna lämnat ett aktieägartillskott och aktieägarlån på sammanlagt 10 miljoner kronor.  Ägarna konstaterar i årsredovisningen för 2018, som skrevs under i oktober 2019, att även under 2019 har likviditeten varit mycket ansträngd. Under 2018 fick man upprätta en kontrollbalansräkning i vilken kunde konstateras att det egna kapitalet var förbrukat.  Bolaget redovisar ett underskott på drygt 11 miljoner kronor för 2018. I årsredovisningen 2018 menade revisorn att det fanns osäkerhetsfaktorer som gjorde att det inte fanns förutsättningar att driva bolaget vidare. ”Årsredovisningen har trots detta upprättats under antagande om fortsatt drift, varför jag anser att anläggningstillgångar och fordringar hos koncernföretag blivit för högt värderade med väsentliga belopp”, skriver revisorn. Bolagets revisor har i årsräkningen avstyrkt att resultat- och balansräkningen fastställs. Vid flera tillfällen har avdragen skatt, sociala avgifter och moms inte redovisats och betalats i rätt tid, men försummelserna har inte medfört någon skada för bolaget förutom dröjsmålsräntor. Revisorn tillstyrkte dock att bolagsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Thlund Holding AB som har sitt säte på Lidingö. Bolaget har 88 anställda.

Bakom Kreditrapporten.se ligger kreditupplysningsföretaget Syna.

Slutförsäljning av herrkläder pågår till den 27 januari i butiken på Stockholmsvägen men damkläderna flyttar till Mall of Scandinavia och säljs också fram till 27 januari.

Kommentarer

 1. Så tråkigt att ännu en affär på Lidingö upphör. Det kommer inte på fråga att åka till Mall of Scandinavia för att handla, inte för mig.
  Vårt centrum har varit både trivsamt och lagom stort. Men två optiker har vi nästan vägg i vägg. Hoppas att de kan dra någon fördel av läget.
  Hoppas också att nya centrumägaren drar lärdom av detta och inte propsar på att klämma in max antal butiker på
  begränsad yta. Hållbarhet och långsiktighet torde vara nyckelord, trivselfaktorn inte att förglömma.

 2. Thernlunds första butik låg så vitt jag kan minnas på Stockholmsvägen 34, till höger om porten.

 3. God Fortsättning på det underbara siffrorna som ger os 2020.
  Thernlunds startade 1955 av Carl Thernlund i huset på Stockholmsvägen 34.
  Idag är Thernlunds på Stockholmsvägen 38 i Vita huset.
  Nummer 18 som nämns är Thernlunds Huvudkontor!
  Bästa hälsningar till Alla!.
  Kenneth Nordberg som började på Thernlunds första gången 1973. Är kvar fram till den 27/1.

  1. En tradition som går i graven men alla gamla medarbetare som man vuxit upp med finns kvar i minnet!

   Ulf Cederin

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *