Taltidningen kommer att vara kvar

Stad & Politik6 december 2022 kl 05.104

När Lidingö Nyheter för ett par veckor sedan berättade om att staden planerade att lägga ner taltidningen På tal om Lidingö, där även de viktigaste nyheterna från Lidingö Nyheter finns, möttes inlägget av en rad besvikna kommentarer. Nu har staden tagit sitt förnuft till fånga och skriver i ett pressmeddelande så här:

Nyligen uppmärksammades vi av Synskadades Riksförbund Lidingö samt av enskilda Lidingöbor om att taltidningen På tal om Lidingö var planerad att läggas ned. Som politiker tar vi fram övergripande direktiv och riktlinjer till stadens tjänstemän för hur vi önskar att staden styrs. Ibland kan man behöva göra justeringar och förtydliganden. Taltidningen är ett sådant fall och vi har därför beslutat att låta den leva kvar.

Vår ambition är att Lidingöborna ska få bästa möjliga service.

Taltidningen är en uppskattad och viktig tjänst för Lidingöbor med synsvårigheter. Den innehåller information från staden, nyhetssvep från Mitt i Lidingö och Lidingö Nyheter, familjenotiser, tips från talboksavdelningen och aktuell information från Synskadades Riksförbund. Även om det finns andra sätt för medborgare med synnedsättning att tillgodogöra sig denna information via nätet vet vi att många av de som använder sig av taltidningen är äldre som kanske inte haft synnedsättning någon längre tid, exempelvis till följd av grå starr. Inlärningskurvan för att använda sig av digitala hjälpmedel torde därmed vara både brant och kunna börja plötsligt. Därtill vet vi också att vi lever allt längre vilket gör att behovet av synhjälpmedel snarare torde komma att öka än minska framöver.

Taltidningen fyller därmed en viktig demokratisk funktion som inte enkelt kan ersättas av andra hjälpmedel. Att alla medborgare oavsett funktionshinder ges möjlighet att tillgodogöra sig information och delta i stadens aktiviteter är en grundbult i ett demokratiskt och öppet samhälle. Vi anser att det är stadens skyldighet att säkerställa att varje medborgares rätt att ta del av information från staden tillgodoses.

Birgitta Sköld (LP), vice ordförande kommunstyrelsen och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Peter Lönnqvist (M), vice ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Suzanne Liljegren (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden

Kommentarer

    1. Att kommunstyrelsen nu ändrat sig tyder både på politisk och personlig mognad hos ledamöterna. Dessutom är pressmeddelandet inkännande formulerat. Bra jobbat!

  1. När (V) lyfte frågan om taltidningen i budgetdebatten framstod det som att majoriteten försvarade nedläggningen. Det är bra och välkommet att man nu valt att tänka om.

  2. Jag vill från Socialdemokraternas sida tacka Synskadades Riksförbund Lidingö samt de enskilda Lidingöbor som hörde av sig för att uppmärksamma oss på den planerade nedläggningen av taltidningen På tal om Lidingö. Det resulterade i att vi från oppositionens sida lyfte frågan inför kommunstyrelsens sammanträde i december.

    I Lidingö stads funktionshinderspolitiska program står att läsa: ”I ett inkluderande samhälle är det grundläggande att få information och kommunicera med staden i tillgängliga och användbara format, anpassade för olika situationer och behov. Detta inkluderar verbal och icke-verbal information och kommunikation i både digital och analog form.”
    En nedläggning av På tal om Lidingö hade inte varit förenligt med dessa skrivningar.
    Vi välkomnade därför det besked som kommunstyrelsens ordförande gav vid kommunstyrelsens sammanträde det 5 december om att Lidingös politiska styre inte längre avser att lägga ner taltidningen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *