Tågtrafiken över bron dröjer

Foto: Sune Petersson
Lilla Lidingöbron20 oktober 2023 kl 04.308

Under onsdagen genomfördes en slutbesiktning av Lilla Lidingöbrons konstruktion. Det återstår en del arbete med spåranläggningen och ytterligare besiktningar måste utföras. Därför går det ännu inte att uppskatta när tåget kan börja rulla över Lilla Lidingöbron. Så snart Lidingö stad har ett definitivt datum kommer de att förmedla det.

I samband med besiktningen av Lilla Lidingöbrons spåranläggning i augusti framfördes anmärkningar på kontaktledningar och elsystem. Arbeten pågår för att åtgärda detta.

Den 18 oktober utfördes en slutbesiktning av Lilla Lidingöbrons konstruktion. En stor huvuddel av bron godkändes; grundläggningen, alla betongarbeten och stålkonstruktioner samt markarbeten. Det som återstår att justera är arbeten knutna till spåranläggningens elinstallation. Staden har en tät dialog med SL för att lösa detta.

Osäker tidsram

Fler besiktningar ska genomföras. De involverar många aktörer och måste därför planeras med lång framförhållning. I dagsläget är det svårt att uppskatta hur lång tid det tar innan de sista besiktningarna visar ett godkänt resultat på alla delar.

Lidingö stad förstår att ovissheten kan vara frustrerande och gör allt de kan för att så snart som möjligt kunna ge besked om när tåget återigen kan börja rulla över bron.

Ersättningstrafiken med bussar mellan Ropsten och Baggeby fortsätter tills vidare.

Bakgrund

Den 4 juni stängdes Lidingöbanan av mellan Ropsten och Baggeby. Lilla Lidingöbrons landfäste i Torsvik och spåranläggningen skulle färdigställas. För att ge plats åt det nya landfästet behövde det gamla först rivas. En tillfällig plattform för den ökande busstrafiken byggdes i Baggeby och under sommaren byggdes en ny spårövergången för gående och cyklister i Torsvik.

Invigningen av spårtrafiken var planerad till den 11 september. Efter de anmärkningar som framkom vid besiktningen av spåranläggningen i augusti sköts trafikstarten för tåget fram.

Bågspannet snart borta

Rivningen av Gamla Lidingöbron fortsätter som planerat. Redan under oktober beräknas den stora stålbågen vara nedmonterad. Stålet fraktas till ett järnverk där det smälts ner för att återanvändas som armeringsjärn. Men en del av stålet behåller vi för att kunna göra ett minnesmärke eller ett mindre konstverk av den bro som tjänade oss i nästan hundra år.

Kommentarer

  1. Första gången tågtrafiken skulle stångas för omkoppling till nya bron skulle det ta 1, 5 månader. Efter senareläggning är vi väl nu uppe i mer än 6 månader(?). Vad är orsaken/orsakerna och vems är ansvaret?

  2. Helt klart detta kommunen som anställer företag med billig arbetskraft och med låg professionell kunskap om sin verksamhet. Resultatet är en besvikelse, jag hoppas på en revision.

  3. Otroligt dålig planering och framförhållning. Det skulle ha varit klart för länge sedan enligt vad man sa och det var även problem med signalsystemet vid renoveringen av banan för flera år sedan. Lär man sig aldrig något av sina misstag?Det här kostar lidingöborna pengar och tid helt i onödan.

  4. Det hade ju varit bra om man inte rev den gamla bron innan man verkligen såg att den nya funkade riktigt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *