Ta tillbaka saltsopningen av cykelvägarna

Vintercyklist på Lidingöbron
Debatt14 januari 2021 kl 06.1920
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Text och foto: Jonas von Hofsten
jonas@toernquist.se
Alla artiklar av Jonas

Kommentarer

 1. Utmärkt att staden väljer att att sluta sopsalta kombinerade gång- och cykelbanor, som varit ett utbrett problem för våra fyrbenta vänner, hundarna där saltet tränger in i tassarna. Cyklister kan med fördel använda dubbade cykeldäck. Gångtrafikanter, med eller utan hund, rekommenderas ordentliga kängor med mönstrade sulor.

  1. Du kanske inte kände till att det finns vinterskor till hundar? Och det är mycket salt i sandningssanden också.

  2. Hundägare har miltals med vägar och stigar där man kan gå utan att skada tassarna på hunden. Det är ju inte att älska sin hund om man är ute på saltade vägar. Till Ropsten finns det EN cykelväg och den måste vara säker.

  3. . . och nu vill man uppenbarligen att ännu färre människor skall använda cykeln i fortsättningen – är det möjligen stadens bekvämlighet som slagit ut logiken?

  4. Varför plågar du din hund på de få sopsaltade vägar som finns? Låt cyklisterna leva och var snäll mot din hund. Det finns hur mycket stigar, vägar och liknande. Akta även gruset. Det är salt och spetsigt för känsliga tassar.

 2. Uruselt av kommunen att lägga ner sopsaltningen. Samtliga grannkommuner saltar sina cykelvägar. Även dom med betydligt lägre flöden på cykelvägarna. Enligt Trafikverkets studier leder sopsaltning till minskat antal halkolyckor (både på grus och is) och dessutom så rör sig folk mer vintertid. Men inte på hälsans ö. Nu är Lidingö ensam om att inte sopsalta för cykliste och gående. Men man är också ensam om att man öppnar varje villaägares plogvall efter varje snöfall. Det hade man iaf råd med.

  1. Nicklas Melander; det saltas mindre än tidigare på alla vägar i Sverige pga. skadan på naturen. Du påstår att villaägarnas snövall plogas bort. Jag förmodar att du ej bor i villa. Jag har bott i min villa i 45 år, jag bor på den sidan där det ej finns gatubelysning, det innebär att all snö från hela gatan hamnar utanför min tomt eftersom den sidan med belyst gångbana skall hållas snöfri. Den snövallen plogas ej bort. Du är välkommen att hjälpa mig med skottningen när jag måste ta mig igenom en halvmeterhög hårdpackad snövall för att komma till jobbet på morgonen.

 3. Sopsaltade vägar är fantastiska för oss cyklister, och avgörande ibland för att kunna ta cykeln. Plogningen tar ju bort snö som har kommit, men saltningen smälter även snön som kommer en stund efter. Säkerhetsmässigt är detta super, även för oss med dubbdäck. Däremot sliter saltet en del på cykeln, så det är ju inte bara positivt. Ska Lidingö premiera cykling, behöver i alla fall vissa transportstråk vara sopsaltade.

 4. Väghållning fungerar inte som det ser ut. Det varken plogas eller sandas efter 2 cm snö inom 4 h. Dvs sopsaltning var det enda sättet att hålla cykelbanorna i samma skick som ex bilvägen. Nu är det katastrof och livsfara att cykla. Helt hål i huvudet att ta bort sopsaltning. Att cykeln rostar är en myt. De flesta kör aluminium. Man smörjer kedjan dagligen på vintern. Det hellre än att mötas av djup spårig is eller en snövall mitt i en nedförsbacke. Det skulle aldrig finnas på bilvägen. Jag åker bil iår. Går ej att cykla då det inte är tillförlitligt hur kommunen sköter vägarna. Har cyklat i 5 år

  1. Vill bara understryka vad Anders framför och tillägga att kvaliteten på sandning och plogning är helt undermålig. En viktig genomfartsled till Ropsten är Islinge hamnväg som flera dagar varit glashal med iskanter. Även backen mot Torsvik har lämnats oplogad, Dessutom är det oftare kortare och längre glapp i sandningen vilket är förödande för både cyklister och gående. På vissa sträckor är det alldeles svart av grus/salt medan på andra är det så tunt att det inte har någon effekt.
   Lidingö stad: Sätt igång sopsaltningen igen och gå ut och kontrollera hur sandning och saltning sköts.

 5. Öppnar plogvall? Det måste vara en lokal tjänst – här på norra sidan av ön öppnas inte plogvallar upp, tvärtom får vi stärka ryggen varje gång plogbilen varit här för att kunna komma ut från vårt utfart samt se till att postbilen kom fram.

 6. För att få lite perspektiv vore det av intresse att få kunskap om hur många som cyklar vintertid, inte minst i dessa covid-tider.

  Hur många fler skulle cykla om cykelvägarna sopas eller inte, och framförallt vilken är kostnaden för skattekollektivet att sopa?

  När dessa frågor är besvarade kan kostnaden för varje vintercyklist beräknas. Först därefter kan en saklig debatt ske om för- och nackdelarna med cykelbanorna. Vem vet, det kanske rent av blir billigare för skattebetalarna att låta de som önskar vintercykla skickas med taxi. Hälsoeffekten av att cykla obeaktad.

  För övrigt har jag vi hund som inte kan använda stövlar. I stället promenerar vi på platser där varken, salt eller sand förekommer, således är det inget problem för oss med vare sig salt eller sand.

  1. Hej, hur många som använder de saltsopade vägarna finns det ingen fakta på. Schiller gjorde en uppskattning som enligt andra mätningar var helt missvisande och endast uppskattade antalet cyklar. Det är ca dubbelt så många cyklar enligt Stockholms stads mätning över bron. Då har man inte tagit hänsyn till de som cyklar men inte åker över bron samt de som promenerar och motionerar på vägarna som finns för alla.

   Att plogning skulle vara billigare finns det studier på att det inte är fallet. Samtidigt så görs inga beräkningar hur ”lönsamt” det är att snöröja andra vägar.

   Att sedan prata om kostnadsanalys kopplat till framkomligheten och främjande av rörelse och pendling känns ju lite snurrigt när vi har sloganen ”Hälsans ö”. Jag vågar påstå att saltsopar ökar folks motion.

   Samtliga övriga anslutande kommuner i Stockholm saltsopar betydligt mer än vad Lidingö tidigare gjorde. (De bygger dock inte omotiverat dyra snabbcykelvägar som inte ens behövs och som gjordes på Lidingö under samma parti färger)

   Sammanfattningen är att det är pinsamt och bakåtsträvande att ta bort något som andra kommuner satar mer på och som främjar motion, minskar trängsel i kommunaltrafik och minskar utsläppen.

 7. Jag har cyklat mellan Lidingö och centrala Stockholm varje dag, året runt i åtta år. Varje vinterdag gör jag det med fasa på Lidingö.

  Att ändra beteende hos människor är inte lätt. Speciellt inte vardagsbeteende under kalla, mörka, snöiga vintermornar när man ska välja mellan att cykla eller ta något mer ”bekvämt” färdsätt till och från jobbet. Minsta lilla hinder kan vara ursäken som gör att man väljer bilen.

  För att ändra beteende måste man nöta in att det är säkert att cykla, det funkar alltid och det finns inga ursäkter för att hoppa över det. Idag är det omöjligt att veta vad som väntar när man kommer till cykelbanorna när man hoppar upp på cykeln hemma.

  Ni har prövat sopsaltning under ett fåtal mornar för att utvärdera om beteendet förändrades hos befolkningen. Jag upplevde att det var bättre då, men inte perfekt. Testet kan liknas vid att öppna en butik med dåligt sortiment på oklara öppettider och ingen information. Att stänga efter några dagars test för att det inte kom tillräckligt med kunder är fel väg att gå. Ni måste göra jobbet bra och fortsätta morgon efter morgon, varje dag, i ett par år och informera om det. Då är jag säker på att beteendet kommer förändras. Stockholms stad gör ett fantastiskt jobb på ”sin sida” och det är en fröjd varje morgon man kommer över bron.

  Om ni väljer ”traditionell snöröjning” kan ni inte utgå från en matematisk formel när man ska röja. Det har inte snöat mycket de senaste dagarna. Men imorse var cykelbanan (längs Lidingöbanan) fullständigt ocykelbar pga stenkross, blandat med snömodd som höll på att smälta, spår och lite is. Ibland tror jag ni hoppas att snön hinner smälta så att ni slipper röja. Men istället brukar sörjan frysa och under flera dagar är det i princip omöjligt att ta sig fram (och svårt att röja). Ni måste komma ut löpande och se hur det ser ut i verkligheten. Att skrapa av modden idag hade hjälpt mycket för flera dagar framåt.

  Att räkna kr / cyklist blir väldigt konstigt. 2-3 miljoner för en rik kommun för att få befolkningen att cykla året runt i/till en miljonstad känns som en no-brainer. Om ni lägger 120 Tkr på traditionell snöröjning bör den kunna mångdubblas så att det åtminstone blir något bättre.

 8. Saltsopningen skedde tidigare på ca 1 mil av öns ca 13 mil cykelvägar. Denna mil kostade ca 2 Mkr att saltsopa, vilket ska ställas i relation till att hela öns snöröjning på 21 mil vägar och 26 mil gång- och cykelvägar en genomsnittsvinter kostar runt ca 17 Mkr/ år.

  1. Åter igen är Vice ordförande i teknik och fastighetsnämnden Peder Hagen (M) ute med missvisande siffror.
   Saltsopningen har inget år överstigit kostnaden 1,4 milj kr inte ens det snörika året 2018 där vinterväghållningen kostade 23,2 milj kr.
   Att sätta maximal tilltänkt kostnad på saltsopningen och sedan använda sig av en snittkostnad är för att påskina alternativ fakta och rikta uppmärksamheten från det verkliga problemet, med stora underskott i teknik och fastighetsnämnden. Skapade av konsultkostnader och extremt dyra rapporter.
   Detta leder till besparingar på samhällsservicen i en mycket rik kommun.
   Även corona-tillskotten från staten, för att hjälpa kommuner och de ökade kostnader, pyttsades in på annat ställe där “räknefel uppkommit”
   Inte en krona av dessa statliga coronatillskott gick till samhällsservice.
   Samtidigt har många Lidningöbor har fått ställa om sin vardag, undvikit trängsel, valt andra transportsätt än kollektivt, arbetat hemifrån och rört sig med bostads nära men inget av detta uppmärksammas.
   Peders svar är besparingar.
   Tragiskt och mycket taktlöst och långt ifrån en nutids anpassning.

 9. När kommer sopsaltningen åter? Det känns högaktuellt nu när fler cyklar. Den kalkyl som gjordes be omprövas

 10. Inga nya kalkyler än om att det fungerar? Kanske sammanfaller med sls indragning av busslinjer i vinter?

 11. Dags att börja planera inför saltsospningen på stadens huvudcykelbanor nu när bussarna tas ur trafik i december. Tänker primärt på det sedan våren kända kring buss 221 bla. Ser fram emot en uppdatering här

 12. Hur tänker kommunen kring saltsopningen? Nu när cyklande ökar och sl drar in bussturer kring detta så är ju en bra åtgärd att börja saltsopningen igen.
  Det skulle leda till en säkrare cykling även på vintern.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *