Ta chansen att påverka – rösta i kyrkovalet!

Debatt16 september 2021 kl 05.12

I kyrkovalet står viktiga värden spel. Den 6–19 september är det val i Sveriges största medlemsorganisation – Svenska kyrkan. Alla som är medlemmar och har fyllt 16 år kan rösta.

Din röst är avgörande för hur kyrkan ska fortsätta utvecklas. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att du och alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Så ta chansen att påverka – rösta i valen till de tre beslutsnivåerna kyrkofullmäktige i Lidingö församling, stiftsfullmäktige i Stockholms stift och Kyrkomötet.

Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, ca 21 600 anställda och förvaltar stora mängder av fastigheter, skogs- och jordbruksmark. Det spelar med andra ord en viktig roll för hela samhället vilka som styr Svenska kyrkan.

I all sin breda verksamhet – allt från gudstjänster, undervisning, diakoni och mission till barn- och ungdomsverksamhet, skogsbruk och fastighetsförvaltning – står Svenska kyrkan upp för rättvisa, hållbarhet och alla människors lika och okränkbara värde.

Svenska kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla vid kriser eller förluster, men också i tider av glädje och skratt. I tider av oro behövs ett hoppfullt kristet budskap om medmänsklighet och solidaritet. Det är så vi vill bemöta de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp.  

Men det finns de som vill vända kyrkans utveckling i en annan riktning. De högerkonservativa och nationalistiska bruna krafterna vill använda Svenska kyrkan för att vrida klockan tillbaka. De vill skrota kyrkans arbete för ett bättre klimat, minska den internationella solidariteten, samt bromsa jämställdhets- och jämlikhetsarbetet.

Det finns grupper som på olika sätt arbetar för att snäva in och göra kyrkan mer sluten. De vill minska det stora flertalet medlemmars demokratiska inflytande och istället göra kyrkan till en angelägenhet bara för de mest aktiva. Det finns partipolitiskt obundna nomineringsgrupper med en kyrkosyn och åsikter om dig som medlem som i allra högsta grad är politiska. Vid viktiga beslut visar det sig ofta att de inte är överens inom sina respektive grupper, eftersom det inte ställs krav på att deras kandidater behöver dela samma grundläggande värderingar och människosyn.

Vi socialdemokrater är tydliga med vad vi står upp för och att vi kämpar för att Svenska kyrkan ska fortsätta att vara en öppen och solidarisk folkkyrka där alla är välkomna. Att kyrkan ska vara en stark kraft mot förtryck och diskriminering, för solidaritet, ett hållbart klimat och en inkluderande människosyn.

Socialdemokraterna vill

  • att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som öppen och solidarisk folkkyrka. Det betyder att alla som vill ha en relation till Svenska kyrkan ska känna att de räknas. Det handlar till exempel om att du som förälder ska känna dig välkommen till kyrkans barn- och familjeverksamhet även om du inte är säker på din tro.
  • att Svenska kyrkan ska kämpa mot diskriminering och rasism. Det betyder att Svenska kyrkan ska stå upp för att alla ska behandlas lika i hela samhället. Vårt mål är att alla präster ska viga samkönade par. Något annat är inte rimligt i en kyrka som är öppen för alla.
  • att Svenska kyrkan ska vårda miljön och klimatet. Det betyder att Svenska kyrkan ska gå före i den gröna omställningen, både i den egna organisationen och i kontakter med leverantörer och andra delar av civilsamhället.
  • att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Det betyder att alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Vi vill att alla kyrkans leverantörer, och de är många, ska ha kollektivavtal.
  • att Svenska kyrkans kulturliv ska vara tillgängligt för alla. Det betyder att barn- och ungdomsverksamhet ska vara en trygg och stimulerande plats, avgiftsfri och tillgänglig för alla. Kyrkan ska erbjuda en varierad verksamhet där arbetet med barn- och unga sätts i fokus. Deras kompetens, delaktighet och behov måste tas på allvar i kyrkans verksamhet.
  • att Svenska kyrkan tar ansvar för att bevara, förvalta, förmedla och skydda kyrkans kulturarv. Hit hör inte bara byggnader utan även konst och musik. Det betyder att kulturarvet ska vårdas och samtidigt kunna tillgängliggöras, föras vidare och utvecklas.
  • att Svenska kyrkans sociala, diakonala och internationella arbete ska utvecklas och stärkas. Det betyder att mer resurser ska gå till diakonalt arbete i Sverige och till det internationella arbetet.

Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år bestämmer om kyrkan ska finnas till för alla eller bara för vissa.

Vårt svar är givet: Vi står upp för en kyrka där du kan känna dig hemma – oavsett vem du är, vem du älskar och var du kommer ifrån.

Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet senast den 19 september!

Daniel Larson,
Vice ordförande kyrkorådet och gruppledare s-gruppen i kyrkofullmäktige Lidingö församling

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *