Sveriges bästa skola i fokus under 2020

Foto: Therese Andersson
Lidingö7 oktober 2019 kl 06.46

Målet för Lidingömajoriteten är att Lidingö ska vara Sveriges bästa skolkommun och att Lidingös grundskoleelever ska få Sveriges högsta meritvärde. Därför kommer det fokuseras på fortsatt utveckling av undervisningen och att andelen barn som klarar grundskolan ökar under 2020. Dessutom kommer det att satsas på vidareutbildning för att öka antalet förskollärare i förskolan.

I förra veckan redovisade Skolverket att Lidingö har avancerat till att ha Sveriges näst högsta meritvärde i årskurs 9.

– Lidingös elever har presterat bra under många år när det gäller meritvärden och nästa år tänker vi ta upp kampen med Danderyd om att bli bäst i landet. Dessutom vill vi säkerställa att ännu fler klarar grundskolan och att tryggheten i Lidingös skolor fortsätter öka. Dessa saker kommer vara prioriterade i budgeten för 2020, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i Utbildningsnämnden.

Målen ska bland annat nås genom kontinuerlig kompetensutveckling. Redan under hösten startar lärande- och kulturförvaltningen upp så kallade PANG (Professionellt arbetande nätverksgrupper) för samtliga av skolans ämnen. Alla pedagoger inom den kommunala grundskolan deltar och samtliga grupper utgår från elevernas betyg, analyserar resultatet och definierar de utvecklingsområden gruppens lärare behöver fortbildning inom. På det sättet skapar PANG en kompetensutveckling som maximerar lärarnas undervisning och elevernas lärande.

Inom förskolan kommer Lidingö stad att upphandla en förskollärarutbildning för att öka antalet förskollärare. Utbildningen kommer att starta under höstterminen 2020 och ska erbjudas de barnskötare som har ett par års erfarenhet av arbete i förskolan.

– Konkurrensen är hård och att rekrytera utbildad personal till Lidingös förskolor är fortsatt svårt. Vi ser också att många barnskötare är intresserade av att vidareutbilda sig till förskollärare. Genom att vi erbjuder utbildning kan våra medarbetare utvecklas och kvaliteten i förskolan höjas. Arbetet med att bli Sveriges bästa skolkommun börjar i förskolan, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i Utbildningsnämnden.

Pressmeddelande från Lidingömajoriteten

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *