Sveriges bästa företagsklimat uppnår vi tillsammans

Kommunalråden, från vänster: Daniel Källenfors (M), Birgita Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L) och Carl-Johan Schiller (KD).
Debatt5 oktober 2020 kl 05.21

Företagande och tillväxt bygger ett starkt samhälle. Därför är ett gott företagsklimat så viktigt. I Svenskt Näringsliv ranking av företagsklimatet når Lidingö plats 15 i Sverige. Ett rejält hopp uppåt, men vi är inte nöjda där. Lidingö ska vara med och kämpa om att ha Sveriges bästa företagsklimat.

Nyligen släppte Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet och Lidingö avancerar 40 placeringar till plats 15 i Sverige. Lidingös företagsklimat har förbättrats kraftigt de senaste åren, mycket tack vare det nära samarbete Lidingö stad har med näringslivet på Lidingö. Speciellt stolta är vi över att både attityderna från tjänstemän och kommunpolitiker förbättras kraftigt i Svenskt Näringslivs ranking och dessutom anser nu företagarna på Lidingö att service och bemötande från staden är bland de bästa i landet.

Nu börjar arbetet med att ta ytterligare kliv på Svenskt Näringslivs ranking och för att lyckas med det så behövs det nära dialog mellan företagare, tjänstemän och politiker. Förenklade möjligheter att delta i upphandlingar har redan lanserats och seminarier anordnas nu av staden för att det lokala näringslivet lättare ska kunna konkurrera i upphandlingarna. Utvecklingsarbetet av Stockby industriområde har dragits igång av staden i nära samarbete med befintliga företagare i området och Lidingö Näringsliv. Dessutom kommer vi under hösten återuppta de företagsbesök som så abrupt hindrades av Coronapandemin genom att till att börja med göra besök utomhus.

Har du idéer på hur vi förbättrar företagsklimatet ytterligare? Kontakta någon av oss eller hör av dig till Lidingö stads näringslivschef. Tillsammans kan vi uppnå Sveriges bästa företagsklimat!

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *