Sveriges bästa äldreomsorg ska finnas på Lidingö

Debatt2 september 2022 kl 05.23

Det ska vara tryggt att bli gammal. Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle och har rätt till en trygg ålderdom. För oss Socialdemokrater är det självklart att äldre själva ska bestämma över sin vardag. Pressade minutscheman hos hemtjänstpersonal där varje insats är tidsstyrd leder till sämre kvalité, insatserna ska utgå från individens behov.

Den som behöver både vård och omsorg ska mötas av samordnade insatser med hög personlig kontinuitet och det ska finnas en fast omsorgskontakt som har undersköterskeutbildning. Vi Socialdemokrater vill att de som arbetar inom äldreomsorgen ska vara undersköterskor och ha de kunskaper och den kompetens som behövs för att möta äldres behov. Även anställdas kunskaper i svenska är viktigt och det vill vi säkra genom utbildning på betald arbetstid.

Vi vill även garantera tillsvidareanställningar på heltid för att öka kontinuiteten och förbättra arbetsvillkoren för personalen genom en god arbetsmiljö. Vi måste se till att arbete inom omsorgen blir attraktivt när vi nu står inför stora utmaningar att rekrytera och utbilda personal.

På Lidingö kommer gruppen äldre över 80 år öka markant under den närmaste 10 årsperioden. Därför är det viktigt att redan nu planera och börja bygga fler omsorgsboenden och seniorboenden för att möta behovet, både för den som vill ha en mer tillgänglig bostad, som för den som behöver omvårdnad.  Detta är bråttom och för att underlätta och stärka Lidingö stads möjligheter att rekrytera personal - nu och i framtiden, behöver det även byggas bostäder på ön som passar målgruppen, inte minst hyresrätter.

Vi Socialdemokrater vill ta tillbaka kontrollen över välfärden genom att avsluta valfrihetssystemet enligt (LOV), Lagen om valfrihet i hemtjänst. Vi vill i stället att ett mindre antal kvalitetssäkrade externa hemtjänstföretag upphandlas genom Lagen om offentlig upphandling (LOU), där högre krav kan ställas på utförarna vilket minimerar risken för oegentligheter och fusk. Lidingö stads egenregi ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ.
Det ökar tryggheten för de äldre på Lidingö.

Ovanstående förbättringar har Lidingö råd med. För oss socialdemokrater går satsningar på att stärka äldreomsorgen före fortsatta skattesänkningar.

Marianne von Döbeln, ledamot i Omsorgs- och socialnämnden för Socialdemokraterna
Christian Jonsson, ersättare i Omsorgs- och socialnämnden för Socialdemokraterna

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *