Svar på kritik om arbetet med våldsutsatta kvinnor

Debatt11 maj 2022 kl 03.58

Lidingö stad har i olika sammanhang, bland annat på debattplats i Lidingö nyheter och i olika sociala medier, kritiserats för sitt arbete med våldsutsatta kvinnor. För att om möjligt förhindra att rykten och felaktigheter sprids vidare vill vi från omsorgs- och socialförvaltningens sida klargöra att staden i dag fullgör sin lagstadgade skyldighet att bistå med stöd och skydd. 

Vi ser även över våra arbetssätt och rutiner för att ytterligare utveckla arbetet. För oss är det både viktigt och självklart att man ska få ett bra bemötande när man kontaktar oss. Har man frågor, synpunkter eller kritik är man välkommen att höra av sig till ansvariga chefer på förvaltningen.  

Agneta Bolmgren, verksamhetsområdeschef
agneta.bolmgren@lidingo.se

Tatjana Glinwood, enhetschef
Tatjana.glinwood@lidingo.se

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *