Sturevägen stängs för trafik idag – kör Bussgatan

Stad & Politik30 augusti 2021 kl 05.17

Sättningarna i Sturevägen ska repareras och en del av vägen byggas om. Den södra delen av Sturevägen stängs därför helt för trafik måndag 30 augusti fram till början av november. Bussgatan öppnar tillfälligt för trafik i riktning mot Stockholmsvägen.

Det är vägsträckan bakom Stadshuset, strax efter korsningen med Stockholmsvägen och fram till Lejonvägen, som stängs helt för trafik. På grund av sättningar i vägen ska drygt 100 meter av vägbanan och gångbanan grävas upp och byggas om.

Bussgatan alternativ väg

  • Trafik från Södra Kungsvägen-Lejonvägen mot Stockholmsvägen får under arbetsperioden använda Bussgatan. Observera att Bussgatan är enkelriktad för all trafik utom buss i linjetrafik. Bussar har företräde och får inte köras om.
  • Trafik från Stockholmsvägen mot Lejonvägen hänvisas att köra via Odenvägen. Tänk på att en del av Odenvägen är enkelriktad.
  • Access med bil från Stockholmsvägen till kortidsparkeringen vid Stadshuset och Thairestaurangen är fortsatt möjlig.
  • Trafik från Odenvägen i riktning mot Stockholmsvägen och från Stockholmsvägen i riktning mot Odenvägen har väjningsplikt för trafik från Bussgatan.
  • Gång- och cykelbanan bredvid Sturevägen påverkas inte och kan användas som tidigare.
  • Busstrafiken påverkas inte, alla busshållplatser angörs och i rätt ordning. Servicelinjen, som normalt trafikerar Sturevägen kommer att köra via Bussgatan.

För att underlätta trafikflödet under arbetsperioden rekommenderar vi att parkera på något av de större parkeringsområdena i centrum.

Arbetet utförs av SET, Svensk Entreprenadteknik AB och beräknas vara klart i början av november.

Bakgrund

På grund av sättningar i vägen har att ett körfält vid Sturevägen-Lejonvägen och påfarten till gång- och cykelvägen varit avstängda en tid. Orsaken till sättningarna har utretts via olika mätningar. Det finns inga håligheter under vägen men den behöver förstärkas så att liknande sättningar inte uppstår. Vägen grävs upp och stabililseras sedan med fyllnadsmassor och höjs med cirka 40 centimeter för att återställa dess ursprungliga status,

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *