Stram budget med skattesänkning på 30 öre för 2020

Den politiska majoriteten på Lidingö. Frå vänster: Carl-Johan Schiller (KD), Birgitta Sköld (LP), Amelia Tarschys Ingre (L) och Daniel Källenfors (M).
Stad & Politik23 oktober 2019 kl 07.471

Idag presenterar den politiska majoriteten (M, L, LP, KD) budgeten för 2020. Skattesänkning med 30 öre och ett överskott på 31,8 miljoner kr kan noteras.

Man räknar med att intäkterna (skatterna) blir drygt 3 miljarder kr, 324 miljoner kr försvinner i utjämningsbidrag (den så kallade Robin Hood-skatten), kvar blir 2,7 miljarder kr som inte riktigt täcker kostnaderna, men tack vare utdelning från kommunägda bolag på 20 miljoner och ett finansnetto på 15 miljoner, så bir det ett positivt resultat på 31,8 miljoner kr.

När budgeten presenterades för den samlade pressen (Mitti och Lidingö Nyheter) var kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors noga med att påpeka att budgeten är i balans, det vill säga man säljer inte fastigheter för att finansiera driften, som man har gjort i Danderyd i flera år. Tvärtom, kan man genomföra en andra skattesänkning på 30 öre (den första var på 20 öre under 2019) vilket gör att man uppfyller sitt vallöfte om 50 öre i minskad skatt. Skattesatsen för Lidingö blir nu 30,07 kr (2019: 30,37).

Utbildningsnämnden får 1 357 milj kr, mot 1 326 milj kr förra året, en ökning med 31 milj kr (2,3 procent). Omsorgs- och socialnämnden får 999,7 milj kr mot 973,7 förra året, också en höjning med drygt 2 procent. Teknik- och fastighetsnämnden får 91,6 mot 96,7 milj kr förra året, men i praktiken blir det 101 milj kr, eftersom man får intäkter från kommunalt ägda fastigheter på 9,7 milj kr i år (1,8 förra året). Kultur- och fritid får 92,6 milj kr mot 88,5 förra året.

Totalt ökar inte driftskostnaderna med mer än 86 miljoner kr, från 2 674 till 2 760 miljoner kr, vilket motsvarar en procent. På så sätt kan man sänka skatten med 30 öre. Kostnaderna år från år ökar mycket mer än en procent, så frågan till den politiska majoriteten blev var nedskärningarna kommer att ske?

– Vi kommer inte att skära bort något särskilt område, svarar Daniel Källenfors. Det handlar om att göra en övergripande effektivisering inom varje område. Om man jämför Lidingö med andra kommuner i norrort så kostar vår verksamhet mer här, utan att vi kan se att vi levererar högre kvalitet än dem. Alltså måste vi kunna arbeta smartare och bättre och kunna leverera samma service som tidigare, eller bättre. Under flera år tidigare har vi gjort stora överskott, så det finns kapacitet i systemet, så att säga.

Digitalisering är en av de saker som många av förvaltningarna arbetar med, som kommer att spara mycket pengar, tror man.

Samtidigt står man inför ett antal större investeringar, som nya bron, simhall, Lidingövallen och stora planarbeten, men kostnaderna för det kommer i huvudsak komma i kommande år. Finansieringen för det kommer i huvudsak att ske med lån, men med lång avbetalningstid och låga räntor, så det kommer inte att slå så hårt som man kan tro.

Kommentarer

  1. 30 öre, skall man jubla nu?
    Bättre vore att satsa dessa pengar på bättre service och mer kultur!
    Är skattesänkning det enda dagens politiker förmår briljera med kan man undra. Gör istället mer för människorna!
    En nöjd pensionär.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *