Stötta företagen genom Coronakrisen

Stad & Politik27 mars 2020 kl 10.481

Coronaviruset har greppet om svensk ekonomi och många företag riskerar att gå i konkurs. Samtidigt ser vi att många Lidingöbor gör stora insatser för att hjälpa Lidingös småföretag och hindra smittspridning. Tillsammans kan vi stoppa Coronaviruset och rädda Lidingös småföretagare.

Coronaviruset sprids just nu över Sverige och i svallvågorna av det så riskerar tusentals företag att gå i konkurs. Även många Lidingöföretag har det tufft och riskerar att stänga igen. Lidingö stad vill givetvis gör allt vi kan för att förhindra att Lidingöbor blir arbetslösa och småföretagare får se sitt livsverk gå omkull. Därför har vi tagit initiativ till följande åtgärder:

  1. Lokala företag som önskar skjuta upp betalningen av sin hyra till Lidingö stads fastighetsbolag kommer beviljas det. Vi hoppas även privata fastighetsägare kan följa exemplet i möjlig mån.
  2. Fakturerade kommunala avgifter kommer inte krävas in i nuläget från Lidingös företag.
  3. Fysiska livsmedelskontroller och annan tillsyn görs inte just nu om de inte är akuta. Allt för att frigöra tid för företagen.
  4. Förfrågningar om uteserveringar på stadens mark kommer hanteras skyndsamt. I många kommuner finns begränsningar om när på året uteserveringar får finnas, men så är inte fallet på Lidingö.
  5. Betalningstiden till leverantörer åt Lidingö stad kan förkortas om det finns ett behov av det.
  6. En bil lånas ut till Lidingö Näringsliv för att handlare ska kunna göra hemleveranser.

Utöver dessa åtgärder vill vi fortsatt uppmana alla Lidingöbor att stötta det lokala näringslivet. Det innebär inte bara att fortsätta handla av dem, utan också tidigarelägga beställningar av tjänster samt boka om tjänster istället för att boka av dem.

Många Lidingöbor gör redan helt oumbärliga insatser både för att hindra smittspridning och för att hjälpa Lidingös småföretagare. Vi är också öppna för fortsatt dialog kring att hitta nya vägar i detta arbete. Corona ska inte få knäcka oss. Tillsammans ska vi klara denna kris!

Daniel Källenfors (M),
kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP),
kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L),
kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD),
kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. Listan ovan visar hur svårt det är för en kommun att stötta företag med verkligt verkningsfulla åtgärder. Istället blir det symbolpolitik som bilen som inte får användas för att leverera dagligvaror till 70+ are. Man skulle istället lätt kunna upprätta en samordningsfunktion som hjälper medborgarna tillrätta när det gäller att hitta hjälpen. Var finns den krisorganisation som väl inrättades efter skrotningen av civilförsvaret? Eller vilar allt på ideella krafter som mest består av de pensionärer de skall hjälpa?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *