Stort överskott i preliminär resultatrapport

Stad & Politik10 februari 2023 kl 04.041

Stadens preliminära resultatrapport visar på ett stort överskott. Resultatet efter balanskravsjusteringar visar nära 255 miljoner kronor, 222 miljoner högre än budgeterat. Högre skatteintäkter än väntat är bakgrunden till överskottet.

Det är för tredje året i rad som Lidingö stad visar på stora överskott. Utöver högre skatteintäkter bidrar generella ökningar av statsbidragen till de positiva siffrorna.

Stadens verksamheter bidrar också genom god ekonomisk hushållning. Samtliga nämnder når en ekonomi i balans. Omsorgs- och socialnämnden redovisar ett överskott 70 miljoner kronor, utbildningsnämnden med nära tio miljoner. I båda fallen handlar det om lägre volymer och behov inom äldreomsorgen och skolan.

- Årets samtliga investeringar har återigen finansierats utan extern upplåning. Sammantaget kan vi konstatera att Lidingö står starkt med en stabil finansiell ställning, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Investeringar

Investeringsutgifterna för året uppgår till 323 miljoner kronor. Exempel på investeringsprojekt som skett under året är projektet med den nya Lidingöbron, ny simhall samt Lidingö Brostrand. Årliga investeringar i vatten- och avloppsanläggningar samt större investeringar, exempelvis renovering av vattentorn och arbeten med reningsanläggning för dagvatten ligger också med i budget, likaså upprustning av parker och beläggningsarbeten. Samtliga investeringar finansieras utan extern upplåning.

- Omsorgen om Lidingöbornas skattepengar har högsta prioritet. Efter tre år av starka resultat går vi nu mot kärvare tider där kommunen, medborgarna och företagen har mindre resurser. Lidingö stad är väl rustade för detta och vi fortsätter hålla god disciplin i våra finanser med fokus på kommunens kärnverksamhet, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Källa: Lidingö stads hemsida

Kommentarer

  1. Nu är det dags att ”bränna” lite mer pengar på oss skattebetalare. Enligt ekonomifakta betalar vi 12 145 kr per person och år till det kommunala utjämningssystemet. Samtidigt lägger Lidingö kommun inte ens 6 000 kr per barn och termin i skolmat, upphandlar katastrofprogramvaran Schoolsoft (billigast), snöröjningen den enstaka gång det snöade vara under all kritik med många ej plogade vägar, grönytor klipps knappt (.. nej vi kallar det ängsmark), buskar och planteringar längs vägarna (på allmän platsmark) är vildvuxna och resurser till våra äldre ska vi inte gå in på.

    Men det blir säkert bättre bara lönerna till politikerna höjs för då undviks ”dåliga” beslut.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *