Störst intresse för centrum

Daniel Källenfors (M) mötte Lidingöborna tillsammans med Birgitta Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L) och Kristina Hagbard, stadens kommunikationschef.
Stad & Politik11 december 2019 kl 10.25

I måndags ordnade majoriteten det andra medborgarforumet med tema teknik och fastighet. Ett 25-tal Lidingöbor hade hörsammat inbjudan. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) började med att i stora drag presentera vad som är på gång när det bland annat gäller Högsätra, Rudboda centrum, utvecklingen av Mor Annas brygga och Sticklingebryggan samt tankar på att göra en marina vid Islinge hamnväg när brobygget är klart. Men intresset för teknikfrågor och fastighetsfrågor i allmänhet var dock förhållandevis ljumt; i stället rörde de flesta frågorna Lidingö centrum och vad som är på gång där. Flera av åhörarna undrade om politikerna rent av ”mörkade” information vilket Daniel Källenfors förnekade.

– Det är svåra frågor och vi vill veta mer inför de kommande planerna. Det kommer att bli förseningar och vi har många utmaningar i diskussionerna med de nya ägarna, sa han. Hur ser hela affären ut och kommer vi att få ekonomi i projektet? Vi tar det försiktigt framåt men det pågår en diskussion med eftertänksamhet, sa han också.

Åhörarna hade synpunkter på den butiksdöd som ofta beskrivs i media. Vilket behov har Lidingö av ytterligare stora handelsytor? Och hur tänker politikerna föra ut kommande planer till medborgarna så att Lidingöborna får en chans att ha synpunkter och yttra sig?

– Vi håller på att knåda om projektet, sa Källenfors, men lovade att gå ut tidigt med information.

– Vi kan inte vänta till det formella samrådsskedet, menade han. Vi har nya tankar och ägarna, Grosvenor, likaså.

En åhörare ansåg att det är mycket viktigt att ännu en handelsutredning tas fram för att kartlägga både Lidingöbornas efterfrågan och behov men också göra en kartläggning över vad som finns idag.

Efter en dryg timme tackade kommunalråden för sig men lovade att återkomma med medborgardialoger i aktuella ämnen en gång i kvartalet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *