Lyft för Kottlasjön

Algblomning i kottlasjön
Lidingö2 juli 2021 kl 05.05

Att vattnet i Kottlasjön blivit klarare de senaste åren är ingen slump – staden har genomfört en rejäl satsning på att förbättra vattenkvaliteten i sjön. Problemet med Kottlasjön var att det fanns ett överskott av näring i vattnet vilket gödde växtplankton och gjorde vattnet grumligt. Ett annat problem var att vissa typer av växtplankton, så kallade blågröna eller cyanobakterier, kan bilda gifter vilket gjorde att det under vissa perioder inte gick att bada i sjön. 

Lidingö stad undersökte, med kommunarkeolog Jerker Idestam-Almquist i spetsen, sjön och kunde konstatera att det var för mycket fosfor i vattnet. Sjön saknade förmåga att själv ta hand om all fosfor, och det krävdes därför att åtgärder utifrån vidtogs. Staden tillsatte aluminiumsalter till sjöns botten för att binda fosforn, vilket kom att ge goda resultat.

Innan åtgärderna dominerades sjön av mört och andra karpfiskar, vilka bidrog till att behålla det grumliga i vattnet. Efter behandlingen har den totala mängden fisk i sjön minskat, men sjön har fått mer abborre. Att fisksamhället i sjön hamnat i bättre balans hjälper till att behålla det klara vattnet. 

Som ett resultat av behandlingen har vattenväxterna i sjön blivit fler. Detta eftersom det klara vattnet gör att ljuset kan tränga ner djupare i sjön, vilket gynnar de bottenlevande växterna. Växterna, som behövs för att bibehålla det klara vattnet, kan besvära vid bad i sjön och därför röjer staden bort dem vid badplatserna. 

För att bibehålla den positiva utvecklingen i sjön krävs det att alla hjälps åt, för boende vid Kottlasjön gäller det att vara försiktiga med att gödsla sina trädgårdar så att gödslet inte rinner ut i vattnet. Lidingö Stad har även placerat ut toaletter runt sjön och uppmanar besökare att använda dem vid behov. 

– Det krävs ganska liten mängd näring för att sätta igång den här planktontillväxten igen, säger Jerker Idestam-Almquist.

Nästa område där Lidingö Stad kommer satsa på att förbättra vattenkvaliteten är Kyrkviken. 

Källa: Lidingö Stad 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *