Stora investeringar. Stadshusets renovering stod för den största delen av 350 milj kr

Stad & Politik8 februari 2019 kl 07.27

Lidingö stad redovisar ett preliminärt resultat för 2018 på 34,1 miljoner kronor. Därmed hamnar årets bokslut på 1,7 miljoner kronor över budgeterat resultat. Stadens finansiella mål är en procent av verksamhetens kostnader. 

Resultatet har uppnåtts trots investeringar på cirka 350 miljoner kronor och ökade pensionskostnader. Samtliga nämnder visar överskott, på tillsammans 17,5 miljoner kronor, till stor del genom vakanser.

Huvuddelen av stadens investeringar på cirka 350 miljoner kronor beror på renoveringen av stadshuset. Det är en ökning med 100 miljoner jämfört med de årliga investeringarna senaste fem åren. 

– En nedskrivning av planerade investeringar för Centrum/Torsvik belastar årets resultat med 29 miljoner kronor och höjda kostnader för tjänstepensionerna svarar för 26 miljoner kronor på minuskontot. Trots dessa negativa poster är det en ekonomi i balans, säger stadens ekonomichef Patric Andersson i ett pressmed-delande.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *